Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach – etap pierwszy

Treść

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 • 22 marca 2016 r. – 20 kwietnia 2016 r.

Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

 • Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki – Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
  tel. (32) 776 37 01,
  adres mailowy: urbanistyka@umtychy.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Uwagi i opinie dotyczące projektu planu miejscowego należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia, do dnia zakończenia konsultacji.
Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a)      odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

b)      pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Informacja o wynikach konsultacji:

Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 4 maja 2016 r.

 

 

 

 

Data start 2016-03-15
Data koniec 2016-04-20
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęSzudarski Michał
Data wytworzenia informacji2016-03-15
 1. 2016-03-22 09:31:26 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
 2. 2016-03-22 09:31:06 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
 3. 2016-03-22 09:30:50 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
 4. 2016-03-15 08:47:49 Szudarski Michał - Edycja istniejącej informacji
 5. 2016-03-15 08:37:26 Szudarski Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót