Tyskie krajobrazy

Konsultacje dotyczące Jednostek Pomocniczych

Uchwały Rady Miasta dotyczące konsultacji
1 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/699/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Paprocany”.
2 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/700/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Żwaków-Suble”.
3 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/701/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Żwaków”.
4 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/702/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z”.
5 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/703/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Wilkowyje”.
6 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/704/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Wartogłowiec”.
7 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/705/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Teresa”.
8 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/706/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Paprotka”.
9 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/707/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Urszula”.
10 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/708/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Stare Tychy”.
11 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/709/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z-1”.
Powrót