Tyskie krajobrazy

Komisje Rady Miasta

Komisje Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Symbol KR
Nazwa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Podmokły Mieczysław
Zastępca Slezak Klaudiusz
Skład komisji Ćwikowski Damazy Drob Henryk Podmokły Mieczysław Slezak Klaudiusz Tomczyk Krzysztof Zamasz Krzysztof
Przedmiot działania

Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej:

1. Kontrola działalności Prezydenta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

2. Opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie do Rady Miasta z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

3. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

4. Przeprowadzanie czynności kontrolnych będących następstwem skarg rozpatrywanych w trybie art. 229 ust. 3 kodeksu postępowania administracyjnego i przedstawianie ich wyników Radzie Miasta celem akceptacji.

Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2010-03-01
    Powrót