Tyskie krajobrazy

Komisje Rady Miasta

Komisje Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Symbol KPPiZ
Nazwa Komisja Porządku Publicznego i Zdrowia
Przewodniczący Paździorek-Pawlik Urszula
Zastępca Madejska Alicja
Skład komisji Chemicz Karolina Madejska Alicja Paździorek-Pawlik Urszula Rogala Marcin Rozkoszny Michał
Przedmiot działania

Przedmiot działania Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia:

1. Kreowanie projektów prawa miejscowego w przedmiocie działania Komisji.

2. Współdziałanie z administracją rządową, krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, placówkami i organizacjami społecznymi istniejącymi na terenie miasta
oraz Kościołami w przedmiocie działania Komisji.

3. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie wydatków budżetowych w zakresie porządku
i bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia.

4. Opiniowanie wniosków przedstawianych Radzie Miasta w dziedzinach objętych działaniem Komisji.

5. Występowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z wnioskami w sprawach objętych działaniem Komisji.

6. Wypracowanie projektów zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
oraz zdrowia, finansowanych ze środków miasta.

7. Rozpatrywanie postulatów będących w zakresie działania Komisji.

8. Monitoring rynku pracy oraz powstania nowych miejsc pracy i problemów bezrobocia.

9. Opiniowanie rozwiązań w zakresie szkolenia, przekwalifikowania oraz doskonalenia zawodowego.

10. Współdziałanie z jednostkami gospodarczymi, instytucjami rządowymi i związkami zawodowymi dla ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa socjalnego zatrudnionych
oraz zdolnych do podejmowania pracy mieszkańców miasta.

11. Kontrola realizacji zadań zleconych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
oraz zdrowia.

12. Opiniowanie wniosków o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia limitów punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych.

14. Opiniowanie projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

15. Wypracowanie polityki społecznej miasta w zakresie zdrowia.

16. Monitorowanie pracy instytucji ochrony zdrowia w mieście.

17. Rozpatrywanie postulatów mieszkańców dotyczących ochrony zdrowia.

18. Monitorowanie zapotrzebowania na świadczenia medyczne w mieście, współpraca
w tym temacie z jednostkami służby zdrowia, mieszkańcami oraz Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2010-03-01
    Powrót