Tyskie krajobrazy

Komisje Rady Miasta

Komisje Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Symbol KOiSS
Nazwa Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
Przewodniczący Spisak-Golemo Aleksandra
Zastępca Chemicz Karolina
Skład komisji Chemicz Karolina Idzik Magdalena Kołodziejczyk Grzegorz Konieczna Barbara Marczuk Zygmunt Mrozowski Jacek Spisak-Golemo Aleksandra
Przedmiot działania

Przedmiot działania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

1. Wypracowanie polityki społecznej miasta w zakresie oświaty oraz spraw społecznych, a także określanie sposobów jej realizacji.

2. Opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego w przedmiocie działania Komisji.

3. Współpraca z działającymi na terenie miasta jednostkami organizacyjnymi, zajmującymi się sprawami oświaty oraz sprawami społecznymi.

4. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie wydatków budżetowych dotyczących oświaty oraz pomocy społecznej.

5. Opiniowanie wniosków przedstawianych Radzie Miasta w dziedzinach objętych działaniem Komisji.

6. Występowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z wnioskami w sprawach objętych działaniem Komisji.

7. Współpraca z administracją rządową, organami innych jednostek samorządu terytorialnego, krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami zawodowymi i Kościołami w przedmiocie działania Komisji.

8. Opiniowanie rozwiązań organizacyjnych oraz nadzorowanie gospodarki środkami finansowymi przez jednostki organizacyjne, funkcjonujące w dziedzinach objętych działaniem Komisji.

9. Wypracowanie projektów polityki finansowej w zakresie oświaty oraz pomocy społecznej.

10. Monitorowanie pracy instytucji oświatowych oraz instytucji pomocy społecznej.

11. Rozpatrywanie postulatów mieszkańców dotyczących oświaty i pomocy społecznej.

Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2009-09-30
    Powrót