Tyskie krajobrazy

Komisje Rady Miasta

Komisje Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Symbol KKSiT
Nazwa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki
Przewodniczący Slezak Klaudiusz
Zastępca Kołodziejczyk Grzegorz
Skład komisji Ćwikowski Damazy Drob Henryk Kołodziejczyk Grzegorz Konieczna Barbara Slezak Klaudiusz Tomczyk Krzysztof
Przedmiot działania

Przedmiot działania Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1. Opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego w przedmiocie działania Komisji.

2. Współdziałanie z placówkami: kulturalnymi, oświatowymi, turystycznymi i sportowymi istniejącymi na terenie miasta.

3. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie wydatków budżetowych dotyczących kultury i sportu oraz turystyki.

4. Opiniowanie wniosków przedstawianych Radzie Miasta w dziedzinach objętych działaniem Komisji.

5. Występowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z wnioskami w sprawach objętych działaniem Komisji.

6. Propagowanie i rozwijanie tradycji lokalnych i narodowych w oparciu o dorobek kulturalny regionu.

7. Współpraca z innymi gminami w organizowaniu festiwali, konkursów, rozgrywek sportowych itp. imprez.

8. Monitoring pracy instytucji kultury i sportu.

9. Rozpatrywanie postulatów dotyczących spraw: kultury, sportu i turystyki.

Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2009-06-26
    Powrót