Tyskie krajobrazy

Komisje Rady Miasta

Komisje Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Symbol KIMiOŚ
Nazwa Komisja Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
Przewodniczący Tomaszczyk Krzysztof
Zastępca Sobociński Sławomir
Skład komisji Czagan-Niedbał Anna Dulski Piotr Moćko Stefan Rogala Marcin Sienicki Jerzy Sobociński Sławomir Tomczyk Krzysztof
Przedmiot działania

Przedmiot działania Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska:

1. Opiniowanie projektów uchwał oraz formułowanie wniosków w zakresie rozbudowy i bieżącego utrzymania sieci i urządzeń komunalnych oraz dróg i budownictwa komunalnego w mieście.

2. Podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy zaopatrzenia ludności miasta w podstawowe media energetyczne i wodę, odprowadzenie ścieków komunalnych, stanu dróg i budownictwa komunalnego oraz odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

3. Ocena pracy i polityki finansowej jednostek zarządzających sieciami i urządzeniami komunalnymi, budownictwem komunalnym oraz drogami.

4. Opiniowanie i współtworzenie projektu budżetu miasta w zakresie sieci, urządzeń komunalnych i budowli komunalnych, dróg oraz bieżąca kontrola jego realizacji.

5. Promowanie systemów i programów energooszczędnych.

6. Nadzór nad procesem restrukturyzacji i przedsiębiorstw komunalnych.

7. Ocena stanu środowiska naturalnego w gminie i jej otoczeniu.

8. Określenie zadań gminy i sposobów ich realizacji w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

9. Kreowanie projektów prawa lokalnego w przedmiocie działania Komisji.

10. Opiniowanie wniosków przedstawionych Radzie Miasta w zakresie rozwiązywania problemów ochrony środowiska.

11. Współpraca z państwowymi służbami ochrony środowiska, pozarządowymi organizacjami ekologicznymi i Kościołami.

12. Współpraca z innymi jednostkami samorządu lokalnego w dziedzinie ochrony czystości wód, powietrza i ziemi.

13. Opiniowanie i współtworzenie projektu budżetu miasta w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska naturalnego.

14. Wspieranie działań oświatowych wśród uczniów szkół i dorosłych mieszkańców gminy, które uczą szacunku dla środowiska naturalnego.

15. Przyjmowanie sprawozdań z zakresu przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich.

Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2009-09-30
    Powrót