menu przedmiotowe
menu podmiotowe

URZĄD MIASTA

Wydziały
PDF Drukuj
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ)
- Informacje -
1 Harmonogram kontroli żłobków niepublicznych
2 Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej
3 Informacja o przyznaniu dotacji
4 Informacja o rozstrzygniętym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku z zakresu zdrowia publicznego
5 Informacja o wynikach konkursu na program polityki zdrowotnej
6 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej w 2019r.
7 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
8 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
9 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego.
10 Informacje dla organizacji pozarządowych
11 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2019 r.
12 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2019r.
13 Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego
14 Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 1 października 2018r. na powierzenie realizacji zadania.
15 Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 2 kwietnia 2019r. na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego.
16 Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 21 grudnia 2018r. na powierzenie realizacji zadania.
17 Ogólny schemat procedury kontroli - Żłobki Niepubliczne
18 Program "3+ Liczna Rodzina"
19 Program AKTYWNI 60+
20 Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017”
21 Wniosek projektowy do Budżetu Partycypacyjnego
22 Wykaz aptek otwartych na terenie miasta Tychy
23 Wykaz instytucji świadczących pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz członkom ich rodzin
24 Wykaz podmiotów finansowanych ze środków publicznych działających na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością.
25 Wykaz tyskich placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
26 Wyniki głosowania - Budżet Partycypacyjny 2019 rok
27 Zgłoszenie osoby nadużywającej alkoholu do objęcia czynnościami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych