Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ)
- Informacje -
1 Informacja o przyznaniu dotacji
2 Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2023 roku
3 Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2023 roku
4 Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2023 roku_II konkurs
5 Konkurs ofert na program pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65-74 lata w mieście Tychy”.
6 Konkurs ofert na realizację programu pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”
7 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program w zakresie profilaktyki depresji u dzieci i młodzieży w mieście Tychy”
8 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2030
9 Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu Zdrowia Publicznego w 2024 r.
10 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
11 Ogłoszenie wyników konkursu z zakresu zdrowia publicznego na 2023 rok.
12 Ogłoszenie wyników konkursu z zakresu zdrowia publicznego na 2024 rok.
13 Program "3+ Liczna Rodzina"
14 Program AKTYWNI 60+
15 Projekty wybrane w Budżecie Obywatelskim na rok 2024
16 Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej w roku 2022 - HPV
17 Używanie alkoholu i narkotyków w ocenie młodzieźy i nauczycieli - raporty z badań - 2019 rok
18 Wykaz aptek na terenie miasta Tychy
19 Wyniki konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2030.
20 Wyniki konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program w zakresie profilaktyki depresji u dzieci i młodzieży w mieście Tychy”
21 Zgłoszenie osoby nadużywającej alkoholu do objęcia czynnościami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Powrót