Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ)
- Informacje -
1 Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu Zdrowia Publicznego
2 Informacja o unieważnieniu konkursu z zakresu zdrowia publicznego
3 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej w 2022 roku.
4 Informacja o wynikach konkursu ofert w zakresie zdrowia publicznego w 2022 r.
5 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na program polityki zdrowotnej.
6 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65-74 lata w mieście Tychy"
7 Konkurs ofert na realizację Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy szczepienia przeciw HPV dla dziewczat 14-letnich w mieście Tychy
8 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 - 74 lata w mieście Tychy”
9 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Miasta Tychy na lata 2022-2025”
10 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2022-2027
11 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy
12 Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu Zdrowia Publicznego - 2022 rok
13 Program "3+ Liczna Rodzina"
14 Program AKTYWNI 60+
15 Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej - Grypa
16 Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej - HPV
17 Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2022-2027
18 Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65-74 lata w mieście Tychy”
19 Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 14-letnich w mieście Tychy”
20 Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Miasta Tychy na lata 2022-2025”
21 Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy.
22 Wybrane zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok
23 Wygrane projekty w Budżecie Obywatelskim na rok 2023
24 Wykaz aptek na terenie miasta Tychy
25 Zgłoszenie osoby nadużywającej alkoholu do objęcia czynnościami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Powrót