menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

URZĄD MIASTA

Wydziały
PDF Drukuj
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ)
- Informacje -
1 Harmonogram kontroli żłobków niepublicznych
2 Informacja o przyznaniu dotacji
3 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
4 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
5 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego.
6 Informacje dla organizacji pozarządowych
7 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2019r.
8 Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 1 października 2018r. na powierzenie realizacji zadania.
9 Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 21 grudnia 2018r. na powierzenie realizacji zadania.
10 Ogólny schemat procedury kontroli - Żłobki Niepubliczne
11 Program "3+ Liczna Rodzina"
12 Program AKTYWNI 60+
13 Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017”
14 Wniosek projektowy do Budżetu Partycypacyjnego
15 Wykaz aptek otwartych na terenie miasta Tychy
16 Wykaz instytucji świadczących pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz członkom ich rodzin
17 Wykaz podmiotów finansowanych ze środków publicznych działających na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością.
18 Wykaz tyskich placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
19 Wyniki głosowania - Budżet Partycypacyjny 2019 rok
20 Zgłoszenie osoby nadużywającej alkoholu do objęcia czynnościami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych