menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

URZĄD MIASTA

Wydziały
PDF Drukuj
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ)
- Informacje -
1 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej
2 Harmonogram kontroli żłobków niepublicznych
3 Informacja o przyznaniu dotacji
4 Informacja o umorzeniu konkursu ofert
5 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej
6 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej
7 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
8 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
9 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego.
10 Informacje dla organizacji pozarządowych
11 Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia psychicznego
12 Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia psychicznego II
13 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej - Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy
14 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2018 r.
15 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2018 r. II
16 Konkurs ofert na realizację programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy II
17 Konkurs ofert na realizację programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy III
18 Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 1 października 2018r. na powierzenie realizacji zadania.
19 Ogólny schemat procedury kontroli - Żłobki Niepubliczne
20 Program "3+ Liczna Rodzina"
21 Program AKTYWNI 60+
22 Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017”
23 Wniosek projektowy do Budżetu Partycypacyjnego
24 Wykaz aptek otwartych na terenie miasta Tychy
25 Wykaz instytucji świadczących pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz członkom ich rodzin
26 Wykaz podmiotów finansowanych ze środków publicznych działających na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością.
27 Wykaz podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Mieście Tychy
28 Wykaz tyskich placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
29 Wyniki głosowania - Budżet Partycypacyjny 2019 rok
30 Wyniki II konkursu ofert na program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy
31 Wyniki konkursu ofert na program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy
32 Zgłoszenie osoby nadużywającej alkoholu do objęcia czynnościami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych