menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

URZĄD MIASTA

Wydziały
PDF Drukuj
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ)
- Informacje -
1 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej
2 Harmonogram kontroli żłobków niepublicznych
3 Informacja o przyznaniu dotacji
4 Informacja o umorzeniu konkursu ofert
5 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej
6 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
7 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
8 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego.
9 Informacje dla organizacji pozarządowych
10 Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia psychicznego
11 Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia psychicznego II
12 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej - Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy
13 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2018 r.
14 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2018 r. II
15 Konkurs ofert na realizację programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy II
16 Konkurs ofert na realizację programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy III
17 Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 1 października 2018r. na powierzenie realizacji zadania.
18 Ogólny schemat procedury kontroli - Żłobki Niepubliczne
19 Program "3+ Liczna Rodzina"
20 Program AKTYWNI 60+
21 Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017”
22 Wniosek projektowy do Budżetu Partycypacyjnego
23 Wykaz aptek otwartych na terenie miasta Tychy
24 Wykaz instytucji świadczących pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz członkom ich rodzin
25 Wykaz podmiotów finansowanych ze środków publicznych działających na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością.
26 Wykaz podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Mieście Tychy
27 Wykaz tyskich placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
28 Wyniki głosowania - Budżet Partycypacyjny na 2018 r.
29 Wyniki II konkursu ofert na program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy
30 Wyniki konkursu ofert na program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy
31 Zgłoszenie osoby nadużywającej alkoholu do objęcia czynnościami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych