Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ)
- Informacja -
Opis krótki Program "3+ Liczna Rodzina"
Treść

Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku takich rodzin. Instrumentem do realizacji niniejszych celów jest zestaw ulg adresowanych do beneficjentów Programu, który w bezpośredni sposób przyczyni się do zwiększenia udziału rodzin w wydarzeniach kulturalno – sportowych na terenie naszego miasta. Uprawnionymi do korzystania z dóbr Programu są członkowie rodzin wielodzietnych, tj. liczących troje i więcej dzieci do lat 18 lub 25 (gdy dziecko uczy się lub studiuje), rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie miasta Tychy oraz podopieczni Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach. Aby wziąć udział w Programie, osoby uprawnione zobowiązane są do złożenia wniosku o wydanie karty „3+ Liczna Rodzina” (wniosek do pobrania w załączonym pliku) .
Zestaw ulg:

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - na pływalnię miejską (za wyjątkiem biletu instruktorskiego), lodowisko miejskie oraz na wypożyczenie sprzętu pływającego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY (kajaki, 2-osobowy oraz 4 osobowy rowerek wodny)
 • Teatr Mały, Miejskie Centrum Kultury – 50 % rabatu na płatne imprezy organizowane przez instytucje kultury
 • Muzeum Miejskie – bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem (przy grupie min. 5 osób)
 • więcej ulg znajduje się na stronie Programu: www.licznarodzina.pl 
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęFerenc Marzena
Data wytworzenia informacji2010-03-29
 1. 2016-10-19 13:07:47 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
 2. 2013-11-20 14:14:13 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
 3. 2013-11-20 14:10:08 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
 4. 2013-11-20 14:07:33 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
 5. 2013-06-05 14:55:10 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
 6. 2012-10-16 08:55:01 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
 7. 2011-11-21 15:16:54 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
Powrót