Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (PRF)
- Informacja -
Opis krótki Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowej na realizację projektu grantowego
Treść

Konsultacje odbywają się w trybie uchwały nr 0150/XLVI/1036/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności. Konsultacje dotyczą projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry"

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKabocik Patrycja
Osoba wprowadzająca informacjęKabocik Patrycja
Data wytworzenia informacji2023-05-04
  1. 2023-05-04 16:06:09 Kabocik Patrycja - Edycja istniejącej informacji
  2. 2023-05-04 16:04:36 Kabocik Patrycja - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót