Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (PRF)
- Informacja -
Opis krótki Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowej na realizację projektu grantowego
Treść

Konsultacje odbywają się w trybie Uchwały nr XXXII/617/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy.

Konsultacje społeczne dotyczą projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry”. Prowadzone są w terminie od 02.05.2023 r. do 16.05.2023 r.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOchmańska Beata
Osoba wprowadzająca informacjęOchmańska Beata
Data wytworzenia informacji2023-05-02
  1. 2023-05-02 10:33:06 Ochmańska Beata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2023-05-02 10:30:05 Ochmańska Beata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót