Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ)
- Informacja -
Opis krótki Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2022-2027
Treść

Konsultacje odbyły się w trybie Uchwały nr XXXII/617/21 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy.

Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 5 września 2022 r. do 19 września 2022 r.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2022-09-20
  1. 2022-09-20 12:52:07 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-09-20 12:50:44 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót