Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Gospodarki Lokalowej (RGL)
- Informacja -
Opis krótki Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Treść

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

 

 

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zmianami) przewiduje, że podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie  obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju z terytorium Ukrainy może być  przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 120 dni, licząc od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  i jest wypłacane z dołu.

 

Wysokość świadczenia ustalona została w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

 

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania
i wyżywienia. Takiej weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Wydziału Gospodarki Lokalowej naszego Urzędu.

 

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku  we wniosku podano nieprawdę.

 

Wnioski  składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

 

Wnioski są załatwiane bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej (wejście od strony Pałacu Ślubów - parter). Numery tel.: 32 776-30-51, 32 776-30-52, 32 776-30-56,

 

WAŻNE!

W terminie do 15 lipca 2022 r. podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym nr pesel, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, obejmujące okres przed dniem
30 kwietnia 2022 r., na formularzach wniosków obowiązujących przed dniem 30 kwietnia 2022 r.                    

 

Wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres, w którym zapewniono zakwaterowanie
i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy
o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383) składa się w terminie do 31 lipca 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie, pozostawia sie bez rozpoznania.        

 

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy  niż 120 dni,  w oparciu
o rozporządzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości swiadczenia pieniężnego przysługującego w tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1336).

 

 

 

 

Tychy, 4 lipca 2022 r.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁuczyńska Monika
Osoba wprowadzająca informacjęChumowicz Maria
Data wytworzenia informacji2022-05-20
  1. 2023-08-29 12:57:12 Watoła Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2023-05-11 10:12:02 Watoła Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2023-01-02 10:33:48 Chumowicz Maria - Edycja istniejącej informacji
  4. 2022-11-23 11:44:56 Chumowicz Maria - Edycja istniejącej informacji
  5. 2022-05-20 10:38:25 Chumowicz Maria - Edycja istniejącej informacji
  6. 2022-05-09 08:14:17 Chumowicz Maria - Edycja istniejącej informacji
  7. 2022-05-09 08:12:32 Chumowicz Maria - Edycja istniejącej informacji
  8. 2022-03-17 15:11:41 Chumowicz Maria - Edycja istniejącej informacji
  9. 2022-03-17 12:53:00 Chumowicz Maria - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót