Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Obsługi Rady Miasta (DUR)
- Informacja -
Opis krótki Konsultacje i raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/194/19 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Tychy
Treść

Konsultacje przeprowadzono na podstawie uchwały Nr XXXII/617/21 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2021-12-20
  1. 2021-12-23 11:03:18 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-12-23 11:02:10 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-12-20 11:01:47 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót