Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Remontów (RWR)
- Informacja -
Opis krótki Projekty zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020
Treść

W 2020 roku Wydział Remontów Urzędu Miasta Tychy  przeprowadził prace modernizacyjne zrealizowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020.

 1. Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła.

 2. Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57  

Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła - zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

W ramach inwestycji zostało wykonane:
- audyt energetyczny
- dokumentacja projektowa wraz ze STWiOR
- drenaż opaskowy wokół budynku wraz z przyłączem wody deszczowej oraz wykonanie - opaska żwirowa wokół budynku
- hydroizolacja ścian fundamentowych i piwnicznych
- docieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych
- docieplenie stropów nad piwnicą
- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą parapetów zewnętrznych
- docieplenie stropodachu
- wymiana źródła ciepła CO na kocioł gazowy wraz z modernizacją pomieszczenia wg. obowiązujących przepisów
- wymiana rynien i rur spustowych
- instalacja piorunochronna
- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
Wszystkie prace zakończyły się 20 grudnia 2020 roku.

Całkowita wartość inwestycji pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła”  w 2020 roku wyniosła ponad 350 tysięcy złotych, z czego 272 tysiące złotych miasto pozyskało z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Ponad 86 tysięcy złotych gmina dołożyła ze środków własnych.

Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 - zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.
W ramach inwestycji zostało wykonane:
- termomodernizacja budynku, w tym docieplenie ścian zewnętrznych płytami steropianowymi o gr. 14 cm oraz stropu piętra wełną szklaną lub mineralną o grubosci 15 cm
- wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych
- wymiana  systemu centralnego ogrzewania, montaż instalacji solarnej do c.u.w. (powierzchnia solarna 12,8 m²) oraz modernizacja aparatury kontrolno-pomiarowej w kotłowni wraz z dostosowaniem do biwalentnego źródła ciepła (solary/kocioł gazowy)
- drenaż opaskowy wokół budynku
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
- zagospodarowanie terenu
- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Ponadto przeprowadzono prace dodatkowe:
- wymiana instalacji wod-kan. - doposażenie w stelaże ścienne do misek ustępowych,
- uzupełnienie konstrukcji dachów na tarasach pod potrzeby zamontowania nowego zadaszenia z poliwęglanu,
- wymiana nawierzchni schodów i pochylni zewnętrznych, przemurowanie murków ogrodzenia i wykonanie nowych pokryw - czap betonowych, dostawa nowej kostki betonowej czerwonej
- wymiana drzwi wewnętrznych: nadporoża, powiększenie otworów drzwiowych i wymiana drzwi na taras;
- wzmocnienie naroży tynków kątownikami metalowymi
- zakrycie elementów instalacji sanitarnych na suficie
- likwidacja barier architektonicznych
- zabezpieczenie tarasów - balustrady (zamontowanie nowych elementów poliwęglanowych integralnych z elementem wykończenia zadaszenia tarasów)
- oświetlenie zewnętrzne, intercom, dzwonek do placówki "BAZA"
- montaż dodatkowych podliczników na energię elektryczną i wodę dla "MOPS" i "WRZOS" oraz roboty uzupełniające w zakresie modernizacji posadzek.
Wszystkie prace zakończyły się  20 grudnia 2020 roku.

Całkowita wartość inwestycji pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57” w 2020 roku wyniosła 2 209 928,56 zł., z czego 1 700 000 zł. miasto pozyskało z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Prawie 510 000 zł. gmina dołożyła ze środków własnych.

Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęGawron Alicja
Osoba wprowadzająca informacjęGawron Alicja
Data wytworzenia informacji2020-12-29
 1. 2021-01-07 16:56:16 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
 2. 2020-12-29 13:36:12 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
 3. 2020-12-29 13:35:29 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
 4. 2020-12-29 12:53:19 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
 5. 2020-12-29 12:52:15 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
 6. 2020-12-29 12:51:36 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
 7. 2020-12-29 12:49:52 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
 8. 2020-12-29 12:48:36 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
 9. 2020-12-29 12:47:28 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
 10. 2020-12-29 12:46:22 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
 11. 2020-12-29 12:43:48 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
 12. 2020-12-29 12:41:56 Gawron Alicja - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót