Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GGN)
- Informacja -
Opis krótki Zasady wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących lokale lub dzierżawiających nieruchomości z zasobu gminy
Treść

Zarządzenie Nr 0050/112/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzymkowska Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęGrudka Anna
Data wytworzenia informacji2020-03-25
  1. 2020-04-10 12:49:03 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-04-10 12:48:36 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-03-25 14:23:38 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2020-03-25 14:22:21 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2020-03-25 14:19:33 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2020-03-25 14:18:26 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
  7. 2020-03-25 14:16:57 Grudka Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót