Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Dowodów Osobistych (DUD)
- Informacja -
Opis krótki Unieważnianie dowodów osobistych w których zmieniły się dane
Treść
  • posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek NIEZWŁOCZNIE wymienić ten dokument w razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,  zmiany nazwy miejsca urodzenia oraz zmiany adresu miejsca zameldowania (dot. zmian dokonanych po 01.03.2015 r.)
  • dowód osobisty podlega unieważnieniu z urzędu z dniem następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych, o ile wcześniej nie nastąpiło jego unieważnienie z powodu odebrania kolejnego dowodu osobistego

Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 50 ust. 3 pkt. 5 i 6 oraz art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęAnita Zdebel
Osoba wprowadzająca informacjęZdebel Anita
Data wytworzenia informacji2020-03-09
  1. 2022-09-21 13:48:07 Zdebel Anita - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-03-12 16:27:08 Zdebel Anita - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-03-09 12:49:36 Zdebel Anita - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót