Tyskie krajobrazy

Wydziały

Miejski Konserwator Zabytków (GKZ)
- Informacja -
Opis krótki Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytku
Treść

Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być  udzielane z budżetu miasta Tychy dla zabytków ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy.

Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku mogą składać, za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków, wnioski w terminie do 30 września każdego roku na prace planowane do realizacji w roku nastepnym.

Uchwała Nr XXVIII/565/21 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, na obszarze miasta Tychy

Tryb pracy Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie dotacji

Wniosek o dotację

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSyska Anna
Osoba wprowadzająca informacjęSyska Anna
Data wytworzenia informacji2019-06-19
  1. 2021-07-14 10:32:28 Syska Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-07-14 10:30:03 Syska Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-07-14 10:27:52 Syska Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2019-08-29 10:23:46 Syska Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2019-08-29 10:21:47 Syska Anna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2019-08-29 10:20:02 Syska Anna - Edycja istniejącej informacji
  7. 2019-06-19 10:44:07 Syska Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót