Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Gospodarki Lokalowej (RGL)
- Informacja -
Opis krótki Informacja dot. ulg w opłatach czynszowych za lokale użytkowe stanowiące własność Miasta Tychy
Treść

Od września 2004 r. na terenie naszego miasta najemcy komunalnych lokali użytkowych, którzy utworzą co najmniej 1 stanowisko pracy i zatrudnią bezrobotnego( bez prawa do zasiłku ) mieszkańca Tychów zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy –mogązłożyćwniosek o przyznanie 20% ulgi w opłacie czynszowej, na czas tego zatrudnienia.Aby ubiegać się o ulgę najemca winien przedłożyć:-umowę o pracę zawartą na okres co najmniej 12 miesięcy z nowozatrudnioną osobą-zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach o skreśleniu zrejestrubezrobotnych w związku z zatrudnieniem. Ponadto nadal najemcom lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy, którzy prowadzą w lokalu użytkowym praktyczną naukę zawodu dla uczniów na podstawie umowy zawartej z zasadniczą szkołą zawodową, Cechem Rzemiosł Różnych lub praktykantem –przysługuje 10% ulga w opłacie czynszowej.

Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęChumowicz Maria
Osoba wprowadzająca informacjęChumowicz Maria
Data wytworzenia informacji2022-01-19
  1. 2022-01-19 12:52:40 Chumowicz Maria - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-05-21 12:56:14 Chumowicz Maria - Edycja istniejącej informacji
  3. 2012-12-05 10:35:51 Chumowicz Maria - Edycja istniejącej informacji
  4. 2012-08-28 09:34:49 Chumowicz Maria - Edycja istniejącej informacji
  5. 2012-05-28 10:36:05 Chumowicz Maria - Edycja istniejącej informacji
  6. 2012-03-07 11:24:55 Chumowicz Maria - Edycja istniejącej informacji
Powrót