Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GGN)
- Informacja -
Opis krótki Wykup lokalu mieszkalnego
Treść

Sprawy związane z wykupem lokalu mieszkalnego regulują:

 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • uchwała nr XVI/328/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r., określająca warunki udzielania bonifikat i ustalająca wysokość stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej na rzecz najemców
 • uchwała Nr XXIV/423/16 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2016 roku  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami, zmieniona uchwałą nr XLIX/813/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku Rady Miasta Tychy
 • zarządzenie Nr 0050/193/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie określenia szczególowych zasad oraz trybu postępowania w zakresie preferencyjnej sprzedaży lokali na rzecz najemców

Wnioski załatwiane są w trybie cywilnoprawnym. W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Procedura związana z wykupem lokalu mieszkalnego:

 1. Pobranie i złożenie wniosku – Rejon Obsługi Mieszkańców właściwy do położenia lokalu.
 2. Przygotowanie lokalu do sprzedaży prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Kontakt: pokój nr 720  telefon: 32 776-37-20.

Procedura obejmuje:   

 • uzyskanie stosownej opinii Wydziału Gospodarki Lokalowej lub uzgodnień branżowych,
 • przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wycena lokalu),
 • zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokalu mieszkalnego,
 • obwieszczenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
 • podpisanie protokołu uzgodnień w sprawie sprzedaży lokalu,
 • zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Kancelaria Notarialna jest wybierana przez wnioskodawcę który ponosi koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości,
 • akt notarialny przekazywany jest stronom przez notariusza w kancelarii notarialnej w dniu zawarcia umowy.
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęFusiek Monika
Osoba wprowadzająca informacjęGrudka Anna
Data wytworzenia informacji2015-09-24
 1. 2022-11-17 11:18:57 Fusiek Monika - Edycja istniejącej informacji
 2. 2020-12-21 08:56:38 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 3. 2020-12-21 08:55:01 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 4. 2020-12-17 10:56:51 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 5. 2020-12-17 10:55:04 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 6. 2015-09-24 12:01:35 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 7. 2015-09-24 12:01:02 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 8. 2015-09-24 11:56:56 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 9. 2015-09-24 11:56:09 Grudka Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót