Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Podatków i Opłat (DKP)
- Informacja -
Opis krótki Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)
Załączniki
 • Karta usługi dla OSÓB FIZYCZNYCH [ Pobierz | Pokaż ] (457,1 kB)
 • Karta usługi dla OSÓB PRAWNYCH [ Pobierz | Pokaż ] (455,29 kB)
 • OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ [ Pobierz | Pokaż ] (254,82 kB)
 • FORMULARZ INFORMACJI - POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE [ Pobierz | Pokaż ] (230,76 kB)
 • FORMULARZ INFORMACJI - POMOC DE MINIMS DLA PRZEDSIEBIORSTW WYKONUJĄCYCH USŁUGI ŚWIADCZONE W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM [ Pobierz | Pokaż ] (80,94 kB)
 • FORMULARZ INFORMACJI - POMOC INNA NIŻ POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE [ Pobierz | Pokaż ] (237,95 kB)
 • FORMULARZ INFORMACJI - POMOC DE MINIMIS [ Pobierz | Pokaż ] (156,28 kB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOleszczak Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęNycz Ewa
Data wytworzenia informacji2010-05-14
 1. 2021-08-03 08:33:31 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 2. 2021-08-03 08:29:04 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 3. 2019-11-13 13:44:56 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 4. 2017-02-21 14:16:36 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 5. 2017-02-21 14:11:17 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 6. 2016-06-07 08:15:34 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 7. 2015-07-30 07:23:30 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 8. 2015-07-30 07:23:02 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 9. 2015-07-30 07:20:05 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 10. 2014-11-17 13:01:28 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 11. 2014-11-17 12:59:23 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 12. 2013-02-25 09:54:58 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 13. 2012-10-22 10:15:29 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 14. 2012-07-12 07:51:16 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 15. 2012-07-02 13:04:15 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 16. 2012-06-29 11:09:31 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 17. 2012-03-28 08:31:59 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 18. 2012-02-10 09:14:51 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 19. 2012-01-11 10:05:09 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 20. 2012-01-11 09:58:22 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 21. 2012-01-11 09:48:01 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 22. 2011-10-20 10:43:33 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
 23. 2011-10-07 06:52:50 Nycz Ewa - Edycja istniejącej informacji
Powrót