Tyskie krajobrazy

Wydziały

Straż Miejska (PSM)
- Informacja -
Opis krótki Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy
Treść

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są przedmioty znalezione na terenie gminy, które przedstawiają określoną wartość materialną.

Przyjęcie przedmiotu znalezionego jest potwierdzane stosownym poświadczeniem, w którym są określone nw. dane:

 • imię, nazwisko i adres znalazcy
 • opisany przyjęty przedmiot
 • czas i miejsce znalezienia
 • jeżeli znalazca żąda znaleźnego zostaje dokonana wzmianka w poświadczeniu.

Biuro Rzeczy Znalezionych poszukuje właściciela zgubionego przedmiotu umieszczając ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Tychy.

W przypadku zgłoszenia się właściciela rzeczy zgubionej odbiór przedmiotu nastąpi po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego własność ( faktura, paragon itp.). Gdy właściciel nie posiada ww. dokumentu musi szczegółowo opisać rzecz z podaniem "znamion" charakterystycznych, czyli udowodnić, że rzecz należy do niego.

Jeżeli przedmiot posiada znaczną wartość albo jest to niezbędne ze względu na jego właściwości lub okoliczności w jakich został znaleziony w razie potrzeby zostanie umieszczone ogłoszenie w prasie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Tychy.

Gdy nazwisko i miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy zostaną ustalone będzie ona niezwłocznie wezwana do odbioru rzeczy.

W przypadku gdy nie znajdzie się właściciel rzeczy jest ona przechowywana przez dwa lata a po upływie tego okresu przechodzi stosowną Decyzją Administracyjną na rzecz Skarbu Państwa. Dalsze postępowania prowadzi Urząd Skarbowy.

Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBończak Honorata
Osoba wprowadzająca informacjęWojakowski Mariusz
Data wytworzenia informacji2015-05-20
 1. 2022-08-16 13:44:37 Wojakowski Mariusz - Edycja istniejącej informacji
 2. 2022-04-20 12:42:10 Wojakowski Mariusz - Edycja istniejącej informacji
 3. 2015-10-21 13:52:59 Wojakowski Mariusz - Edycja istniejącej informacji
 4. 2015-06-18 14:28:28 Wojakowski Mariusz - Edycja istniejącej informacji
 5. 2015-06-18 14:27:19 Wojakowski Mariusz - Edycja istniejącej informacji
 6. 2015-06-18 13:37:18 Wojakowski Mariusz - Edycja istniejącej informacji
 7. 2013-10-15 09:23:42 Wojakowski Mariusz - Edycja istniejącej informacji
 8. 2011-12-09 14:49:09 Wojakowski Mariusz - Edycja istniejącej informacji
Powrót