Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ)
- Informacje archiwalne-
1 Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu Zdrowia Publicznego
2 2013.08.01 - Konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2013
3 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej
4

Konkurs na programy zdrowotne w 2011 roku - Październik miesiącem dla zdrowia.

5

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY

6

Wykaz tyskich organizacji pozarządowych

7 2013.09.05 Wyniki konkursu ofert na programy zdrowotne
8 2013.09.09. Konkurs na program "Październik miesiącem dla zdrowia"
9 Harmonogram kontroli żłobków niepublicznych
10 Harmonogram kontroli żłobków niepublicznych
11 II Konkurs na Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy
12 Informacja o posiedzeniu Komisji Konkursowej
13 Informacja o przyznaniu dotacji
14 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. z zakresu zdrowia publicznego.
15 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu zdrowia publicznego
16 Informacja o rozstrzygniętym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku z zakresu zdrowia publicznego.
17 Informacja o rozstrzygniętym otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku z zakresu zdrowia publicznego
18 Informacja o rozstrzygniętym otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku z zakresu zdrowia publicznego
19 Informacja o rozstrzygniętym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku z zakresu zdrowia publicznego
20 Informacja o umorzeniu konkursu ofert
21 Informacja o unieważnieniu konkursu ofert
22 Informacja o unieważnieniu konkursu z zakresu zdrowia publicznego
23 Informacja o wynikach konkursu
24 Informacja o wynikach konkursu dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2011 roku
25 Informacja o wynikach konkursu na program polityki zdrowotnej
26 Informacja o wynikach konkursu na program polityki zdrowotnej w 2020 r.
27 Informacja o wynikach konkursu na Program profilaktyki raka piersi-badania sonomammograficzne piersi wraz z prowadzeniem gabinetu samobadania piersi
28 Informacja o wynikach konkursu na programy polityki zdrowotnej
29 Informacja o wynikach konkursu na programy zdrowotne w 2011 roku
30 Informacja o wynikach konkursu na programy zdrowotne w 2016 roku
31 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej
32 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej
33 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej
34 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej w 2019r.
35 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej w 2020 r.
36 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej w 2020r.
37 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej w 2021 roku.
38 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej w 2021r.
39 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej w 2021r.
40 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej w 2021r.
41 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej w 2021r.
42 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej w 2022 roku.
43 Informacja o wynikach konkursu ofert na program polityki zdrowotnej w roku 2020.
44 Informacja o wynikach konkursu ofert w zakresie zdrowia publicznego w 2022 r.
45 Informacja o wynikach naboru w 2015 roku w ramach realizacji Uchwały Rady Miasta Nr V/67/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
46 Informacja o wynikach naboru w ramach realizacji Uchwały Rady Miasta Nr V/67/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
47 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na program polityki zdrowotnej.
48 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
49 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
50 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
51 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
52 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
53 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego.
54 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego.
55 Informacja o zmianie godziny posiedzenia Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na zadania w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2016 skierowanych do mieszkańców Miasta Tychy
56 Informacja o zmianie godziny posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 26 sierpnia 2019r.
57 Informacje dla organizacji pozarządowych
58 Konkurs na program polityki zdrowotnej w 2020 roku
59 Konkurs na programy zdrowotne 2012 r.
60 Konkurs na programy zdrowotne w 2011 roku
61 Konkurs na programy zdrowotne w 2011 roku
62 Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia psychicznego
63 Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia psychicznego II
64 Konkurs ofert na program polityki zdroowtnej w 2020 r.
65 Konkurs ofert na program polityki zdroowtnej w 2021 r.
66 Konkurs ofert na program polityki zdrowotnej - Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.
67 Konkurs ofert na program polityki zdrowotnej - Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy
68 Konkurs ofert na program polityki zdrowotnej w 2020 roku.
69 Konkurs ofert na program polityki zdrowotnej w 2021 r.
70 Konkurs ofert na program polityki zdrowotnej w 2021 r.
71 Konkurs ofert na program polityki zdrowotnej w 2021 r.
72 Konkurs ofert na program polityki zdrowotnej w 2021 r.
73 Konkurs ofert na program polityki zdrowotnej w 2021 roku.
74 Konkurs ofert na program profilaktyki raka piersi-badania sonomammograficzne piersi wraz z prowadzeniem gabinetu samobadania piersi
75 Konkurs ofert na realizacje zadań w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2016 - ogłoszenie z dnia 10.02.2016r.
76 Konkurs ofert na realizację programu pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”
77 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej - program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.
78 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej - Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy
79 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65-74 lata w mieście Tychy"
80 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2018 r.
81 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2018 r. II
82 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2019 r.
83 Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2019r.
84 Konkurs ofert na realizację programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy II
85 Konkurs ofert na realizację programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy III
86 Konkurs ofert na realizację programu w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2014
87 Konkurs ofert na realizację Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy szczepienia przeciw HPV dla dziewczat 14-letnich w mieście Tychy
88 Konkurs ofert na realizację zadania w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2017
89 Konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2014
90 Konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy w roku 2014
91 Konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2012
92 Konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2013
93 Konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Tychy na rok 2015
94 Konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2016
95 Konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2016
96 Konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2016
97 Konkurs ofert na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy w 2015 roku
98 Konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2020r.
99 Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy.
100 Konsultacje dotyczące przygotowania projektu Programu Współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
101 Konsultacje dotyczące przygotowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027+.
102 Konsultacje projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
103 Konsultacje projektu uchwaly w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy
104 KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY
105 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
106 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022 - 2025
107 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
108 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
109 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
110 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
111 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024
112 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
113 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
114 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej dla Miasta Tychy.
115 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej "Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 14-letnich w mieście Tychy"
116 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 - 74 lata w mieście Tychy”
117 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Miasta Tychy na lata 2022-2025”
118 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2022-2027
119 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tychy na lata 2021-2027+.
120 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Tychy Programu "3+ liczna rodzina"
121 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy
122 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy
123 Ogłoszenie naboru propozycji projektów do Budżetu Partycypacyjnego
124 Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu Zdrowia Publicznego z dnia 15 grudnia 2021 r.
125 Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu Zdrowia Publicznego w 2023 r.
126 Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego
127 Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu Zdrowia Publicznego
128 Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu Zdrowia Publicznego
129 Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu Zdrowia Publicznego - 2022 rok
130 Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego na 2020 rok.
131 Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego na 2021 rok
132 Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019r.
133 Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 01 września 2017r. na powierzenie realizacji zadania.
134 Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 1 października 2018r. na powierzenie realizacji zadania.
135 Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 2 kwietnia 2019r. na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego.
136 Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 20 grudnia 2017 r. na powierzenie realizacji zadania
137 Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 20 października 2017 r. na powierzenie realizacji zadania.
138 Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 21 grudnia 2018r. na powierzenie realizacji zadania
139 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
140 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
141 Ogólny schemat procedury kontroli - Żłobki Niepubliczne
142 Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej "Październik miesiącem dla zdrowia"
143 Prezydent Miasta Tychy ogłasza konkurs na wybór przedstawiciela organizacji pozarządowej do zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
144 Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej - Grypa
145 Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej - HPV
146 Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2022-2027
147 Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy
148 Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65-74 lata w mieście Tychy”
149 Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024
150 Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2022 - 2025.
151 Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 14-letnich w mieście Tychy”
152 Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Miasta Tychy na lata 2022-2025”
153 Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy
154 Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy.
155 Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015”
156 Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016”
157 Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017”
158 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
159 Uzupelniający konkurs ofert na Program profilaktyczny "Październik miesiącem dla zdrowia"
160 Wniosek projektowy do Budżetu Partycypacyjnego
161 Wybrane zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok
162 Wygrane projekty Budżet Obywatelski 2021
163 Wygrane projekty w Budżecie Obywatelskim na rok 2023
164 Wykaz instytucji świadczących pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz członkom ich rodzin
165 Wykaz podmiotów finansowanych ze środków publicznych działających na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością.
166 Wykaz podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Mieście Tychy
167 Wykaz tyskich placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
168 Wyniki głosowania - Budżet Obywatelski 2020 r.
169 Wyniki głosowania - Budżet Partycypacyjny 2019 rok
170 Wyniki głosowania na Budżet Partycypacyjny na 2016 r.
171 Wyniki głosowania na Budżet Partycypacyjny na 2017r.
172 Wyniki II konkursu ofert na program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy
173 Wyniki konkursu - "Październik miesiącem dla zdrowia"
174 Wyniki konkursu na program "Październik miesiącem dla zdrowia"
175 Wyniki konkursu na program profilaktyki stomatologicznej "Zdrowe zęby"
176 Wyniki konkursu ofert
177 Wyniki konkursu ofert na program "Październik miesiącem dla zdrowia"
178 Wyniki konkursu ofert na program "Październik miesiącem dla zdrowia"
179 Wyniki konkursu ofert na program polityki zdrowotnej
180 Wyniki konkursu ofert na program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy
181 Wyniki konkursu ofert na program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. w mieście Tychy
182 Wyniki konkursu ofert na programy zdrowotne
183 Wyniki konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej
184 Wyniki konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej
185 Wyniki konkursu ofert na realizację Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65r.ż. w mieście Tychy
186 Wyniki konkursu ofert na realizację Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65r.ż. w mieście Tychy II
187 Wyniki konkursu ofert na realizację Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy - szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w mieście Tychy
188 Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2014
189 Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2013
190 Wyniki konkursu ofert na realizację zadań w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2015
191 Wyniki konkursu ofert rozstrzygniętego 4 sierpnia 2014 r.
192 Wyniki konsultacji projektu uchwaly w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Tychy
193 Wyniki konsultacji projektu uchwaly w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
194 Wyniki konsultacji projektu uchwaly w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
195 Wyniki konsultacji projektu uchwaly w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
196 Wyniki konsultacji projektu uchwaly w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
197 Wyniki konsultacji projektu uchwaly w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
198 Wyniki konsultacji projektu uchwaly w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
199 Wyniki konsultacji projektu uchwaly w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej dla Miasta Tychy na lata 2020 - 2027
200 Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027+.
201 Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tychy na lata 2021-2027+
202 Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Tychy programu „3+ liczna rodzina”
203 Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Tychach
204 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi
205 Wyniki uzupełniającego konkursu ofert na program profilaktyczny "Październik miesiącem dla zdrowia"
Powrót