Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (RKO)
- Informacje archiwalne-
1 25.08.2016 r. - Informacja dotycząca planowanego zabiegu dezynsekcyjnego przeciw komarom i kleszczom.
2 Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliżnie
3 11 maja -Dzień bez śmiecenia
4 Aktualne informacje dotczące rowoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się zakażeń Afrykańskim Pomorem Świń u świń i dzików w Polsce
5 Badanie ankietowe pogłowia bydła, owiec drobiu oraz produkcji zwierzęcej oraz produkcji żywca wieprzowego
6 Informacja dotyczaca wysokości składek w KRUS III kwartale
7 Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia dla Miasta Tychy w roku 2014
8 Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Tychy w roku 2016
9 Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Tychy w roku 2017
10 Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Tychy w roku 2018
11 Informacja dotycząca oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Tychy w roku 2020
12 Informacja dotycząca okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Tychy w roku 2015
13 Informacja o zabiegach dezynsekcji przeciwko komarom oraz kleszczom
14 Informacja w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów
15 Informacje dotyczące planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju.
16 Konkurs " Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość"
17 List Prezesa KRUS do Rolników dotyczący obniżenia wieku emerytalnego dla Kobiet i mężczyzn
18 Ocena jakości wody do spożycia - punkt ul. Katowicka
19 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Miasta Tychy w 2021 r.
20 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia raportu z relalizacji " Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020".
21 Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji w sprawie przyjęcia " Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029".
22 Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2022
23 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy NrXVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy
24 Orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Tychy za I kwartał 2018 r.
25 Orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Tychy za I kwartał 2019 r.
26 Orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Tychy za II kwartał 2018 r.
27 Orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Tychy za III kwartał 2019 r.
28 Orzeczenia o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie Miasta Tychy za IV kwartał 2019 r.
29 Plany polowań Koł Łowieckich z terenu Gminy Tychy
30 Premie dla młodych rolników oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw
31 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
32 Raport z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy"
33 Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy
34 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
35 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miasta Tychy
36 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miasta Tychy
Powrót