Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (PRF)
- Informacje archiwalne-
1 Czysta decyzja – rusza kolejny nabór wniosków na wymianę „kopciuchów”
2 Czysta decyzja – rusza nabór wniosków na wymianę „kopciuchów”
3 Karta promocyjna projektu pn. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego Pasaż Kulturalny Andromeda
4 Karta promocyjna projektu pod nazwą "Inwestycja w muzykę - doposażenie Szkoły Muzycznej w Tychach"
5 Karta ul. Stoczniowców
6 Karty projektów unijnych
7 Karty projektów w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013
8 Karty projektów w ramach RPO WSL na lata 2007 - 2013
9 Konsulatcje społeczne dotyczące projektu „Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach”
10 Konsultacje regulaminu realizacji projektu grantowego pn. Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach
11 Konsultacje regulaminu realizacji projektu grantowego pn. Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II
12 Konsultacje społeczne dotyczące infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 18 i Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Tychach
13 KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW: 1.TERMOMODERNIZACJA DZIELNICY OSADA W TYCHACH – BUDYNKI NR: 207,209,233,235,237 2.TERMOMODERNIZACJA DZIELNICY OSADA W TYCHACH – BUDYNKI NR: 223,225,227,229,231
14 Konsultacje społeczne raportu ewaluacyjnego z realizacji Programu rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023 obejmującego lata 2017 -2020
15 Konsultacje Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2020+
16 Mapa akustyczna dla miasta Tychy
17 Obsługa wniosków w zakresie inwestycji miejskich
18 Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach
19 Przyjmowanie wniosków konkursowych na zadania inwestycyjne i remontowe zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy
20 Przyjmowanie wniosków w sprawach inicjatyw lokalnych
21 Raport z konsulatcji społecznych CUS
22 Raport z konsulatcji społecznych dotyczących przygotowywanego projektu "Termomodernizacja dzielnicy Osada w Tychach"
23 Raport z konsulatcji społecznych Szkoła Podstawowa 22 i Szkoła Podstawowa nr 18
24 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących roboczej wersji Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy.
25 System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak kulturowy pn. od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy
26 Termomodernizacja Zespołu Szkół Muzycznych- Karta Projektu
27 Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji – kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta
28 Zadania miasta Tychy współfinansowane ze środków zewnętrznych w latach 2007-2013 stan na wrzesień 2013
29 Zadania miasta Tychy współfinansowane ze środków zewnętrznych w latach 2001 - 2006
30 Zadania miasta Tychy współfinansowane ze środków zewnętrznych w latach 2007-2014 stan na sierpień 2014
31 Zadania współfinansowane ze środków europejskich w latach 2007 - 2013 - stan na maj 2016 rok
32 Zestawienie wniosków konkursowych na zadania inwestycyjne i remontowe zgłaszane do realizacji przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy na 2014r.- wyniki konkursu
33 Zestawienie wniosków w ramach inicjatyw lokalnych na I półrocze 2013 roku
34 Zestawienie wniosków w ramach inicjatyw lokalnych na I półrocze 2014 roku
35 Zestawienie wniosków w ramach inicjatyw lokalnych na II półrocze 2013 roku
Powrót