Tyskie krajobrazy

  - ARCHIWUM

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)
- Informacja -
Opis krótki Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2012 r.
Treść

 

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2012 r. 

Termin składania ofert do dnia 30.12.2011 r.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęAnna Wera
Osoba wprowadzająca informacjęPieprzyca Piotr
Data wytworzenia informacji2011-12-09
  1. 2011-12-09 07:44:43 Pieprzyca Piotr - Edycja istniejącej informacji
  2. 2011-12-09 07:44:19 Pieprzyca Piotr - Edycja istniejącej informacji
  3. 2011-12-09 07:44:05 Pieprzyca Piotr - Edycja istniejącej informacji
  4. 2011-12-09 07:43:25 Pieprzyca Piotr - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót