Tyskie krajobrazy

Dyżury Radnych

Archiwalne dyżury Radnych - kadencja 2002 - 2006
1 Dyżury radnych dla mieszkańców. Październik 2006 r.
2 Dyżury radnych dla mieszkańców. Wrzesień 2006 r.
3 Dyżury radnych dla mieszkańców. Lipiec i Sierpień 2006 r.
4 Dyżury radnych dla mieszkańców. Czerwciec 2006 r.
5 Dyżury radnych dla mieszkańców. Maj 2006 r.
6 Dyżury radnych dla mieszkańców. Kwiecień 2006 r.
7 Dyżury radnych dla mieszkańców. Luty 2006 r.
8 Dyżury radnych dla mieszkańców. Styczeń 2006 r.
9 Dyżury radnych dla mieszkańców. Marzec 2006 r.
10 Dyżury radnych dla mieszkańców. Listopad 2005 r.
11 Dyżury radnych dla mieszkańców. Październik 2005 r.
12 Dyżury radnych dla mieszkańców. Wrzesień 2005 r.
13 Harmonogram posiedzeń Rady Miasta i jej komisji na II półrocze 2005 r.
14 Projekt Statutu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM)
15 Koncepcja utworzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
16 Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 7 lipca 2005r. kierowana do Prezydenta Miasta
17 Informacja z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego w dniu 1 lipca 2005r. (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta
18 Informacja z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 6 lipca 2005 r. kierowana do Prezydenta Miasta Tychy.
19 Informacja z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 4 lipca 2005 roku kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskiem)
20 Informacja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2005 r. (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
21 Dyżury radnych dla mieszkańców. Czerwiec 2005 r.
22 Informacja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 23 maja 2005 r. (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
23 Informacja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2005 r. (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
24 Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Tychy w dniu 10 maja 2005 roku (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta.
25 Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 12.05.2005r. kierowana do Prezydenta Miasta
26 Informacja z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 16 maja 2005 roku kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskiem)
27 Informacja z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 11 maja 2005 r. kierowana do Prezydenta Miasta Tychy (wraz z wnioskami)
28 Informacja z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego w dniu 5 maja 2005r. (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta
29 Dyżury radnych dla mieszkańców. Maj 2005 r.
30 Informacja z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 18 kwietnia 2005 r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskiem)
31 Informacja z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 12 kwietnia 2005r. kierowana do Prezydenta Miasta
32 Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 14.04.2005r. (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta
33 Informacja z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 13 kwietnia 2004 r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskiem)
34 Informacja z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego w dniu 05 kwietnia 2005r. kierowana do Prezydenta Miasta.
35 Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 31.03.2005r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskiem)
36 Informacja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 29 marca 2005 r. (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
37 Informacja z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 31 marca 2005 r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskiem)
38 Dyżury radnych dla mieszkańców. Kwiecień 2005 r.
39 Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 10.03.2005r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskiem)
40 Informacja o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 09 marca 2005 r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskami)
41 Informacja o posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 07 marca 2005 r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskami)
42 Informacja z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 08 marca 2005r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskami oraz zaktualizowanym planem pracy)
43 Informacja z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego w dniu 01 marca 2005r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskiem)
44 Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 24.02.2005r. kierowana do Prezydenta Miasta
45 Informacja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 22 lutego 2005 r. (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
46 Dyżury radnych dla mieszkańców. Marzec 2005 r.
47 Informacja ze wspólnego posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 24 lutego 2005 r. kierowana do Prezydenta Miasta
48 Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 10.02.2005r.
49 Informacja z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 08 lutego 2005r. kierowana do Prezydenta Miasta
50 Informacja z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskiem)
51 Informacja z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 07 lutego 2005 r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskami)
52 Informacja z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 1 lutego 2005r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskiem)
53 Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 27.01.2005r. kierowana do Prezydenta Miasta
54 Informacja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2005 r. kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
55 Dyżury radnych dla mieszkańców. Luty 2005 r.
56 Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 13 stycznia 2005r. kierowana do Prezydenta Miasta Tychy.
57 Informacja z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 4 stycznia 2005r. (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta
58 Informacja z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 11 stycznia 2005 r. (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta
59 Informacja z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 10 stycznia 2005 r. kierowana do Prezydenta Miasta
60 Informacja z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 12 stycznia 2005 r. (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta
61 Informacja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 14 grudnia 2004 r. (wraz z wnioskami i planem pracy na I półrocze 2005r.) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
62 Dyżury radnych dla mieszkańców. Styczeń 2005 r.
63 Informacja z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 14 grudnia 2004r. kierowana do Prezydenta Miasta
64 Informacja o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Tychy w dniu 8 grudnia 2004 roku (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
65 Informacja o posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 13 grudnia 2004r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskami)
66 Informacja z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 7 grudnia 2004r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskami)
67 Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 9 grudnia 2004r. (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy.
68 Informacja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 23 listopada 2004 r. (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
69 Dyżury radnych dla mieszkańców. Grudzień 2004 r.
70 Informacja o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 20 listopada 2004 roku (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
71 Informacja z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 20 listopada 2004r. (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta
72 Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 19 listopada 2004r. (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy.
73 Informacja o posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 19 listopada 2004r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskami)
74 Informacja o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Tychy w dniu 19 listopada 2004 roku (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
75 Informacja o debacie oświatowej, która odbyła się dnia 21.10.2004r. - kierowana do Prezydenta Miasta
76 Informacja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 26 października 2004 r. kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
77 Dyżury radnych dla mieszkańców. Listopad 2004 r.
78 Informacja z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 26 października 2004 r. kierowana do Prezydenta Miasta
79 Informacja z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 12 października 2004r. (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta
80 Informacja Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta z posiedzenia w dniu 11 października 2004 r. (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta
81 Informacja o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 5 października 2004 roku (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
82 Dyżury radnych dla mieszkańców. Październik 2004 r.
83 Informacja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 28 września 2004 r. (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
84 Informacja z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 14 września 2004r. kierowana do Prezydenta Miasta
85 Informacja z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 15 września 2004 r. kierowana do Prezydenta Miasta
86 Informacja z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 7 września 2004r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskiem)
87 Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 9.09.2004r. (wraz z uaktualnionym planem pracy Komisji na II półrocze 2004 r.) kierowana do Prezydenta Miasta
88 Informacja z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 06 września 2004 r. (wraz z wnioskami)kierowana do Prezydenta Miasta
89 Informacja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2004 r. kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
90 Dyżury radnych dla mieszkańców. Wrzesień 2004 r.
91 Informacja z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 08 lipca 2004 r. kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
92 Informacja z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 6 lipca 2004r. kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
93 Informacja z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 07 lipca 2004 r. kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
94 Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 1 lipca 2004r. (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy.
95 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy w dniu 22 czerwca 2004 roku (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
96 Informacja z posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 23 czerwca 2004 r. (wraz z planem pracy Komisji na II półrocze 2004 r.) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
97 Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 17.06.2004r.(wraz z wnioskiem i planem pracy Komisji na II półrocze 2004 r.) kierowana do Prezydenta Miasta
98 Informacja z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 6 lipca 2004r. (wraz z wnioskami i zaktualizowanym planem pracy na II półrocze 2004 r.) kierowana do Prezydenta Miasta
99 Informacja z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 27 maja 2004r. (wraz z planem pracy Komisji na II półrocze 2004 r.) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
100 Informacja z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady MIasta w dniu 15 czerwca 2004r. (wraz z planem pracy Komisji na II półrocze 2004 r.) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
101 Informacja o posiedzeniu Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 16 czerwca 2004r. (wraz z wnioskiem oraz planem pracy Komisji na II półrocze 2004r.) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
102 Informacja o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 1 czerwca 2004r. (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
103 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy w dniu 25 maja 2004 roku (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
104 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 27.05.2004r. kierowana do Prezydenta Miasta
105 Dyżury radnych dla mieszkańców. Czerwiec 2004 r.
106 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 13.05.2004r. (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta
107 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy w dniu 14 maja 2004 roku (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
108 Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 11 maja 2004r. (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta
109 Informacja o posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 10 maja 2004 r. (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta
110 Informacja o posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 19 kwietnia 2004 r. kierowana do Prezydenta Miasta
111 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 15 kwietnia 2004 r. (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta
112 Informacja o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 14 kwietnia 2004 r. kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
113 Informacja o posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 24 marca 2004r. kierowana do Prezydenta Miasta
114 Dyżury radnych dla mieszkańców. Kwiecień 2004 r.
115 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy w dniu 23 marca 2004 roku (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
116 Informacja Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta z posiedzenia w dniu 17 marca 2004 r. kierowana do Prezydenta Miasta
117 Informacja o posiedzeniu Komisji Doraźnej ds. jednostek pomocniczych w dniu 5 marca 2004 roku (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta
118 Informacja o posiedzeniu Komisji Doraźnej ds. jednostek pomocniczych w dniu 16 lutego 2004 roku (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta
119 Informacja o posiedzeniu Komisji Doraźnej ds. jednostek pomocniczych w dniu 12 stycznia 2004 roku kierowana do Prezydenta Miasta
120 Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 9 marca 2004r. kierowana do Prezydenta Miasta
121 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Tychy w dniu 12 lutego 2004 roku kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
122 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Tychy w dniu 11 marca 2004 roku kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
123 Informacja o posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy w dniu 8 marca 2004 roku (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
124 Informacja o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Tychy w dniu 10 marca 2004 roku kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
125 Informacja o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 6 kwietnia 2004 roku kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
126 Dyżury radnych dla mieszkańców. Maj 2004 r.
127 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 29 kwietnia 2004 r. kierowana do Prezydenta Miasta
128 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy w dniu 27 kwietnia 2004 roku (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
129 Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 29 kwietnia 2004r. kierowana do Prezydenta Miasta
130 Informacja o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 4 maja 2004r. kierowana do Prezydenta Miasta
131 Informacja o posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 29 kwietnia 2004 r. kierowana do Prezydenta Miasta
132 Informacja o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 12 maja 2004 r.(wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta
133 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy w dniu 24 lutego 2004 roku (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
134 Informacja o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Tychy w dniu 11 lutego 2004 roku (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
135 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 12 lutego 2004 roku kierowana do Prezydenta Miasta
136 Informacja o posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 09 lutego 2004 r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskami)
137 Harmonogram posiedzeń Rady Miasta i jej komisji na I półrocze 2004 roku
138 Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Tychy w dniu 10 lutego 2004 roku kierowana do Prezydenta Miasta
139 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy w dniu 27 stycznia 2004 roku kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
140 Informacja o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta Tychy w dniu 3 lutego 2004 roku (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta
141 Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 13 kwietnia 2004 roku (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
142 Informacja o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta w dniach 16-17 stycznia 2004 roku kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskami)
143 Informacja o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Tychy w dniu 07 stycznia 2004 roku (wraz z wnioskiem) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
144 Informacja o posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta Tychy w dniu 06 stycznia 2004 roku (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
145 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Tychy w dniu 08 stycznia 2004 roku (wraz z wnioskami) kierowana do Prezydenta Miasta Tychy
146 Informacja o posiedzeniu Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 5 stycznia 2004r. kierowana do Prezydenta Miasta (wraz z wnioskami)
147 Informacja Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2004 r. kierowana do Prezydenta Miasta
148 Wybory do Rady Osiedla Weronika - 27 czerwca 2004r.
Powrót