Dla słabowidzących
Kliknij aby zmniejszyć czcionkęKliknij aby przywrócić domyślny rozmiar czcionkiKliknij aby powiększyć czcionkęCzcionka
Brak wprowadzonych załączników

Wykaz zgłoszeń budowy
Lp Data zgłoszenia Imię i nazwisko/
Nazwa inwestora
Adres projektowanego
obiektu
Opis projektowanego
obiektu
Rozstrzygnięcia
1 2015-06-29 Natalia Ściuk

43-100 Tychy, ul. Dołowa

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego (GWB.6740.8.1.2015.RM).

Wniosek wycofano w dniu 6 lipca 2015 r.

2 2015-07-06 KANIK ROOFING Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Ziębia

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla zespołu trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych (GWB.6740.9.1.2015.BC).

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 3.08.2015r. i zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.1.2015.BC.

3 2015-07-08 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach

43-100 Tychy, ul. Browarowa

Budowa sieci wodociągowej (GWB.7640.9.3.2015.BC).

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 10.08.2015r. i zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.3.2015.BC

4 2015-07-08 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Tychach

43-100 Tychy , ul. Spacerowa

Budowa sieci wodociągowej (GWB.6740.9.2.2015.BC).

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 10.08.2015r. i zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.2.2015.BC

5 2015-07-10 STORA ENSO POLAND S.A.

43-100 Tychy, ul. Przemyslowa

Przebudowa stacji transformatorowej (GWB.6740.10.1.2015.BC).

Zgłoszenie zostało przyjete w dniu 31.08.2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.10.1.2015.BC

6 2015-07-14 KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.

43-100 Tychy, ul. Podleska

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych zasilających ujęcie wody dla celów produkcyjnych (GWB.6740.10.2.2015.BC).

Zgłoszenie zostało przyjete w dniu 31.08.2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.10.2.2015.BC

7 2015-07-29 Wanda i Grzegorz Ratajscy

43-100 Tychy, ul. Nowokościelna

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi (GWB.6740.8.2.2015.DG)

Inwestor wycofał wniosek w dniu 23 września 2015r.

8 2015-08-03 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Mąkołowska

Budowa oświetlenia przy ul. Mąkołowskiej 120-132 w Tychach (GWB.6740.9.4.2015.WG)

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 3 września 2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.4.2015.WG

9 2015-08-11 Mariusz Kozyra

43-100 Tychy, ul. Paprocańska

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.8.3.2015.RM).

Zgłoszenie zostało przyjete w dniu 10.09.2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.8.3.2015.RM

10 2015-08-18 Aleksandra Styczyńska

43-100 Tychy, ul. Modrzewiowa

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.8.4.2015.RM)

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 17.09.2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.8.4.2015.RM

11 2015-09-07 P.P.U.H. BUD-MAR Marek Ziętek

43-100 Tychy, ul. Żorska

Budowa sieci wodociągowej  fi90/63/40 mm PE wraz z przyłączami fi 32 mm PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm PVC z przyłaczami fi 160 mm PVC (GWB.6740.9.5.2015.BC).

Zgłoszenie przyjęto w dniu 12 listopada 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.5.2015.BC

12 2015-09-18 STABILIO DOMY Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

43-100 Tychy, ul. Dzwonkowa

Budowa kanalizacji sanitarnej z 11 przyłączami do budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.7.2015.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 19.10.2015r. i zarejestrowano pod nr GWB.6740.9.7.2015.BC

13 2015-09-18 STABILIO DOMY Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

43-100 Tychy, ul. Dzwonkowa

Budowa sieci wodociągowej z 11 przyłączami do budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.6.2015.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 19.10.2015r. i zarejestrowano pod nr GWB.6740.9.6.2015.BC

14 2015-10-16 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Sienkiewicza 10-14

Budowa oświetlenia ciągu pieszego (GWB.6740.9.9.2015.BC).

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 grudnia 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.9.2015.BC)

15 2015-10-16 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Żwakowska 54-60

Budowa oświetlenia ulicy Żwakowskiej 54-60 w Tychach (gwb.6740.9.8.2015.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 grudnia 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.8.2015.BC

16 2015-10-19 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Orzeszkowej

Rozbudowa sieci oświetleniowej parkingu w rejonie budynku nr 1 (GWB.6740.9.10.2015.BC)

Inwestor wycofał wniosek w dniu 20 listopada 2015r.

17 2015-10-19 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Burschego

Rozbudowa oświetlenia na terenie Parku Górniczego (GWB.6740.9.11.2015.BC)

Inwestor wycofał wniosek w dniu 20 listopada 2015r.

18 2015-10-22 Tauron Dystrybucja S.A.

43-100 Tychy, ul. Kościelna

Budowa stacji transformatorowej (GWB.6740.10.3.2015.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 23 listopada 2015 r. Zarejestrowano pod numerem GWB.6740.10.3.2015.BC

19 2015-10-29 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach

43-100 Tychy, ul. Długa

Budowa wodociągu (GWB.6740.9.12.2015.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 30 listopada 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.12.2015.BC

20 2015-10-30 Grzegorz Wieroński

43-100 Tychy, ul. Jutrzenki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (GWB.6740.9.13.2015.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 30 listopada 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.13.2015.BC

21 2015-10-30 Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"

43-100 Tychy, ul. Wejchertów

Budowa sieci oświetlenia zewnętrznego placu zabaw (GWB.6740.9.14.2015.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 lutego 2016r. pod numerem GWB.6740.9.14.2015.BC

22 2015-11-02 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Bocheńskiego, ul. Batorego

Budowa sieci oświetlenia w rejonie placu.

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 grudnia 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.15.2015.BC

23 2015-11-04 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Modrzewskiego

Sieć oświetlenia placu zabaw (GWB.6740.9.16.2015.BC)

Przyjęto zgłoszenie w dniu 15 lutego 2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.16.205.BC

24 2015-11-10 Tadeusz Dusza

43-100 Tychy, ul. Kroczka

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.8.5.2015.RM).

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 7.12.2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.8.5.2015.RM

25 2015-11-16 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, al.Bielska

Budowa sieci elektronergetycznych obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV (GWB.6740.9.17.2015.ZB)

Przyjęto zgłoszenie w dniu 14.01.2016 r. i zarejestrowano pod nr GWB.6740.9.17.2015.ZB

26 2015-11-19 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Tychy, ul.Wyszyńskiego 22-28, ul.Fitelberga

Budowa sieci elektroenergetycznej (GWB.6740.9.18.2015.ZB)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 21.12.2015 r. i zarejestrowano pod nr GWB.6740.9.18.2015.ZB

27 2015-12-10 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach

43-100 Tychy, ul. Nowida, ul. Nowokościelna

Budowa ziemnej sieci elektroenergetycznej nN

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14.03.2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.19.2015.BC

28 2015-12-21 Tauron Dystrybucja S.A.

40-100 Tychy, ul. Boya-Żeleńskiego

Budowa wolnostojącej stacji transformatorowej (GWB.6740.10.4.2015.RM)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 18 styczeń 2016r. Zarejestrowano pod numerem GWB.6740.10.4.2015.RM

29 2015-12-30 Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

43-100 Tychy, ul. Urbanowicka

Sieć kanalizacji deszczowej

Zgłoszenie zarejestrowano w dniu 1 lutego 2016r. pod numerem GWB.6740.9.20.2015.BC

30 2016-02-19 Małgorzata i Robert Węgrzyk

Tychy, ul. Księdza Karola Szojdy

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
GWB.6740.8.1.2016.DG

Inwestor wycofał wniosek w dniu 16.03.2016r.

31 2016-02-29 Tauron Dystybucja S.A.

43-100 Tychy, ul. Oświęcimska, ul. Marzanny

Budowa stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV.

Zgłoszenie zostało zarejestrowane w dniu 25.04.2016r. pod numerem GWB.6740.10.1.2016.BC

32 2016-04-07 Bożena Jodłowska

Tychy, ul. Wisławy Szymborskiej

Budynek mieszkalny jednorodzinny (GWB.6740.8.2.2016.DG)

Inwestor wycofał wniosek w dniu 19 kwietnia 2016r.

33 2016-06-17 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ulice: Czarnieckiego, Czereśniowa, Cicha, Cienista, Bema

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oś. "C-1" w Tychach.

Zgłoszenie zostało zarejestrowane i przyjęte pod numerem GWB.6740.9.1.2016.BC w dniu 18 lipca 2016r.

34 2016-06-23 Tomasz KROCZEK

43-100 tychy, ul. Starokościelna 51

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

35 2016-07-01 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ulice: Zaręby, Zgrzebnioka, Zapolskiej.

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu zanamionowy nie większym niż 1kV (GWB.6740.9.2.2016.ZB)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 1 sierpnia 2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.2.2016.ZB

36 2016-07-01 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Wschodnia

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu zanamionowy nie większym niż 1kV (GWB.6740.9.3.2016.WG)

Zgłoszenie zostało zarejestrowane i przyjęte pod numerem GWB.6740.9.3.2016.BC w dniu 1 sierpnia 2016 r.

37 2016-08-03 Gmina MiastaTychy

43-100 Tychy, ul. Armii Krajowej, ul. Witosa

Budowa oświetlenia w ramach zadania p.n. "Przebudowa oświetlenia ciągu pieszego pod lasem od ul. Armii Krajowej do ulicy Witosa w Tychach".

Zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.4.2016.BC i przyjęte w dniu 5 września 2016r.

38 2016-08-11 "TERMOPLASTYKA" Sp. z o.o. -43-100 Tychy, ul. Glinczańska 9

43-100 Tychy, ul. Glinczańska 9

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem na potrzeby zasilania firmy "Termoplastyka: Sp. z o.o. (GWB.6740.10.2.2016.BC)

Zgłoszenie przyjeto w dniu 12 wrzesnia 2016 r r. Zarejestrowano pod numerem: GWB.6740.10.2.2016.BC

39 2016-08-25 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Elfów, działka nr 5463/70

Rozbudowa sieci oświetleniowej podwórza przy ul. Elfów 22-24 w Tychach. (GWB.6740.9.5.2016.BC)

Zgłoszenie zosłało przyjęte w dniu 26 września 2016r. i zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.5.2016.BC

40 2016-08-30 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Braterska, ul. Bohaterów Warszawy

Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDn250 (GWB.6740.9.6.2016.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 17.10.2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.6.2016.BC

41 2016-09-22 Gmina Miasta tychy

43-100 Tychy, ul. Świerkowa

Budowa sieci oświetleniowej ulicy Świerkowej - bocznej od nr 46 do nr 54 w Tychach

Zgłoszenie przyjęto w dniu 24.10.2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.7.2016.BC

42 2016-10-11 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Wronia

Budowa sieci oświetlenia przy ul. Wroniej w Tychach, na parcelach nr: 130/53, 197/9

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 listopada 2016r. pod numerem GWB.6740.9.8.2016.BC

43 2016-10-11 Gmina Mista Tychy

43-100 Tychy, ul. Objazdowa

Budowa brakującego oświetlenia ul. Objazdowej od strony ul. Mąkołowskiej w Tychach

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 listopada 2016r. pod numerem GWB.6740.9.9.2016.BC

44 2016-10-11 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Batorego, ul. Budowlanych

Budowa oświetlenia terenu placu ograniczonego ulicami Batorego i Budowlanych w Tychach

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 listopada 2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.10.2016.BC

45 2016-10-13 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Oświęcimska, ul. Świerczyniecka

Sieć oświetlenia (GWB.6740.9.11.2016.BC).

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 listopada 2016r. pod numerem GWB.6740.9.11.2016.BC.

46 2016-10-21 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

43-100 Tychy, ul.Fitelberga

Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ul. Fitelberga 35-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 w Tychach"

Wycofano wniosek w dniu 16 listopada 2016r.

47 2016-10-24 Iga Adamska

43-100 Tychy, ul. Nowowiejska

Wolnostojacy jednorodzinny budynek mieszkalny (GWB.6740.8.5.2016.DZ)

Wniosek został wycofany przez Inwestora w dniu 27.10.2016 r. Bez rozpoznania

48 2016-11-09 Współnota Mieszkaniowa "Cztery Pory Roku IB"

Budowa sieci oświetleniowej.

GWB.6740.9.13.2016.BC

Zgłoszenie przyjętow w dniu 30.12.2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.13.2016.BC

49 2017-01-03 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Rymarska, ul. Ułańska

Budowa oświetlenia ulicznego (GWB.6740.9.1.2017.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 6 marca 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.1.2017.BC

50 2017-01-13 Tauron Dystrybucja S.A.

43-100 Tychy, ul. Towarowa

Budowa stacji transformatorowej dla budynku wystawienniczo-handlowego

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 6 lutego 2017 r. i zarejestrowanie pod numerem GWB.6740.10.1.2017.BC

51 2017-01-17 Tauron Dystrybucja S.A.

43-100 Tychy, ul. Żorska

Budowa stacji transformatorowej

Zgłoszenie przyjęto w dniu 8 lutego 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.10.2.2017.BC

52 2017-01-17 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

43-100 Tychy, ul. Bieruńska

Budowa sieci wodociągowej

Zgłoszenie przyjęto w dniu 8 lutego 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.2.2017.BC

53 2017-01-18 Toyo Seal Poland Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Cielmicka 60

Sieć oświelenia (GWB.6740.9.3.2017.BC)

Inwestor wycofał wniosek w dniu 3 lutego 2017r.

54 2017-02-16 Przedsiębiorstwo Budowanictwa Ogólnego TROJAN Sp. z o.o.

43-100 Tychy, Al. Marszałka Piłusdskiego

Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Inwestor wycofał wniosek w dniu 22 lutego 2017r.

55 2017-03-08 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

43-100 Tychy, ul. Junaków

Budowa sieci wodociągowej (GWB.6740.9.5.2017.BC)

Przyjęto zgłoszenie w dniu 29 marca 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.5.2017.BC

56 2017-03-08 P.P.U.H. Bud-Mar Marek Ziętek

43-100 Tychy, ul. Żorska

Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Decyzja GWB.6740.9.6.2017.BC z dnia 19 kwietnia 2017 r. - sprzeciw organu

57 2017-04-10 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

43-100 Tychy, ul. Bieruńska

Budowa sieci wodociągowej dla rejonu budynków nr 62,64 i 65 przy ul. Bieruńskiej w Tychach - Etap II(GWB.6740.9.7.2017.BC).

Przyjeto zgłoszenie w dniu 27 kwietnia 2017 r. Zarejestrowano pod nr GWB.6740.9.7.2017.BC

58 2017-05-04 Dorota Płotkowska-Janas, Paweł Janas

Tychy, ul. Spacerowa

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na parcelach nr 792/69 i 796/69

Zgłoszenie przyjeto w dniu 5 czerwca 2017 r. Zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.8.2017.DZ

59 2017-05-11 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, Plac Nawary

Budowa sieci oświetlenia parku przy Placu Nawary, na parcelach nr: 666/76, 77, 695/192

(GWB.6740.9.9.2017.ZB)

Zgłoszenie przyjeto w dniu 29 maja 2017 r.  pod numerem GWB.6740.9.9.2017.ZB

60 2017-05-19 Murapol Projekt Sp. z o.o. Sp. K.

43-100 Tychy, ul. Żorska

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla zabudowy wielorodzinnej.

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 lipca 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.10.2017.BC

61 2017-05-24 MURAPOL POLSKA Sp. z o.o. 3 Sp. K.

43-100 Tychy, ul. Żorska

Budowa sieci wodociągowej na potrzeby zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 lipca 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.11.2017.BC

62 2017-05-29 MAX LOGISTIC Sp. z o.o. s.k.

43-100 Tychy, ul. Gilów

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami.(GWB.6740.9.12.2017.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 28 czerwca 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.12.2017.BC

63 2017-06-02 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

43-100 Tychy, ul. Długa

Przebudowa sieci wodociągowej (GWB.6740.9.13.2017.BC)

Zgłoszenie wycofano w dniu 6 czerwca 2017r.

64 2017-06-07 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Fitelberga 71-73

Budowa oświetlenia ulicznego

Zgłoszenie przyjęto w dniu 22 czerwca 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.14.2017.BC

65 2017-06-07 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Brzozowa 8, 8A, 10,10A

Budowa oświetlenia ulicznego (GWB.6740.9.15.2017.DZ)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 28 czerwca 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.15.2017.DZ

66 2017-06-16 Przemysław Ćwierz

43-100 Tychy, ul. Spacerowa

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej (GWB.6740.9.16.2017.BC)

Inwestor wycofał wniosek w dniu 23.06.2017r.

67 2017-06-23 PPUH Bud-Mar

43-100 Tychy, ul. Żorska

Budowa kanalizacji deszczowej

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 września 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.17.2017.BC

68 2017-06-29 Ewa i Dariusz Kaniccy

43-100 Tychy, ul. Derkaczy 10

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Derkaczy 10 w Tychach, na parceli nr 4959/9 ( GWB.6740.8.1.2017.MKU

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 sierpnia 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.8.1.2017.MKU

69 2017-07-17 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Edisona, ul. Elfów , ul. Edukacji

Budowa sieci oświetlenia (GWB.6740.9.18.2017.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 28 lipca 2017r. i zarejestrowano po numerem GWB.6740.9.18.2017.BC

70 2017-07-17 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Damrota 81a-83

Budowa punktu świetlnego

znak sprawy: GWB.6740.9.19.2017.DZ

Zgłoszenie przyjęto w dniu 28 lipca 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.19.2017.DZ

71 2017-07-24 TORES Tomasz Mamcarczyk

43-100 Tychy, ul. Ostróżki

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej (GWB.6740.9.20.2017.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 24 sierpnia 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.6740.9.20.2017.BC

72 2017-08-04 Jolanta i Piotr Kamińscy

43-100 Tychy, ul. Nad Potokiem, parcela nr 1744/70

Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem (GWB.6740.8.2.2017.MKO)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 1 września 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.8.2.2017.MKO

73 2017-08-14 Gmina Miasta Tychy

Tychy, ul. Grunwaldzka

Dobudowa 1 punkt świetlnego

Zgłoszenie przyjeto w dniu 23 sierpnia 2017 r. ,zarejestrowano pod numerem: GWB.6740.9.21.2017.DZ

74 2017-08-14 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Poziomkowa 77-79

Budowa oświetlenia parkingu (GWB.6740.9.24.2017.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 24 sierpnia 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.24.2017.BC

75 2017-08-14 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Edukacji 54-52

Budowa oświetlenia parkingu (GWB.6740.9.23.2017.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 24 sierpnia 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.23.2017.BC

76 2017-08-14 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Jodłowa 24-25

Sieć oświetlenia (GWB.6740.9.22.2017.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 24 sierpnia 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.22.2017.BC

77 2017-08-17 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Mikołowska, ul. Oświęcimska

Budowa oświetlenia (GWB.6740.9.25.2017.BC)

Wnioske został wycofany w dniu 18 sierpnia 2017r.

78 2017-08-29 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Osiedlowa sieć ciepłownicza wraz z przyłączami do zespołu 9 budynków mieszkalnych

43-100 Tychy, ul. Zgody (GWB.6740.9.26.2017.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 września i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.26.2017.BC

79 2017-09-18 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, Al. Niepodległości 79-87

Budowa oświetlenia parkingu

Zgłoszenie przyjęto w dniu 25 września 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.29.2017.AF

80 2017-09-20 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Hierowskiego

Budowa oświetlenia (GWB.6740.9.27.2017.BC)

Przyjęto zgłoszenie w dniu 25.09.2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.27.2017.BC

81 2017-09-20 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Mikołowska

Oświetlenie ciągu pieszego pomiędzy ul. Mikołowską z LO im. Norwida oraz siłowni plenerowej (GWB.6740.9.28.2017.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 25.09.2017r. i zarejestowanio pod numerem GWB.6740.9.28.2017.BC

82 2017-10-04 Domy Tychy Sp. z o.o. Sp. K.

43-100 Tychy, ul. Zgody

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zgłoszenie przyjęto w dniu 12 grudnia 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.30.2017.BC

83 2017-10-12 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku SEBUD

43-100 Tychy, Al. Piłsudskiego, ul. Armii Krajowej

Zgłoszenie przyjęto w dniu 25.10.2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.31.2017.BC

84 2017-10-20 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Gen. de Gaulle'a

Sieć oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego (GWB.6740.9.32.2017.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 30.10.2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.32.2017.BC

85 2017-11-22 Szymon Gibowski

43-100 Tychy, ul. Narcyzów 56

Rozbudowa wolnostojącego budynku mieszkalnego na działkach nr: 4833/112, 5776/112 położonych przy  ul. Narcyzów 56 w Tychach (GWB.6740.8.3.2017.MKO).

Zgłoszenie przyjęto w dniu 27 listopada 2017r. i zarejestrowano pod nr GWB.6740.8.3.2017.MKO

86 2017-11-24 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Damrota 81a-83h

Budowa sieci oświetleniowej - dwóch punktów oświetlenia

Zgłoszenie przyjęto w dniu 30.11.2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.33.2017.BC

87 2017-12-21 Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

43-100 Tychy, ul. Lokalna

Budowa linii kablowej w związku z budową zbiornika membranowego pwupowłokowego na biogaz w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków. (GWB.6740.9.34.2017.BC)

Zgłoszenie wycofano w dniu 27 grudnia 2017r.

88 2018-02-01 "BATO" Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Fabryczna 5

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV wraz z przyłączem energetycznym.

Zgłoszenie przyjęto w dniu 26 lutego 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.10.1.2018.BC

89 2018-03-06 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Barona

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Barona 9,11,11A,15 w Tychach. (GWB.6740.9.1.2018.ZB)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 19.03.2018r. pod numerem GWB.6740.9.1.2018.ZB.

90 2018-03-13 Jakub Wasyluk

43-100 Tychy, ul. Rymarska

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.2.2018.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 16 kwietnia 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.2.2018.BC

91 2018-04-26 Gmina Miasta Tychy

Tychy, al.Bielska, ul.Edukacji, ul.Żwakowska

Budowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenia)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 29 maja 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.3.2018.BC

92 2018-06-21 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Borowa

Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Borowej od nr 41 do łącznika z ul. Żwakowską w Tychach.

(GWB.6740.9.4.2018.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 25 lipca i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.4.2018.BC

93 2018-06-21 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Wiązowa

Budowa oświetlenia ul. Wiązowej od ul. Czarnej do ul. Jałowcowej w Tychach.

 

Zgłoszenie przyjęto w dniu 23 lipca 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.5.2018.DG.

94 2018-06-28 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Brzozowa

Zgłoszenie budowy oświetlenia na parcelach nr 2629/47, 1913/90, 1313/90, 1723 przy ul. Brzozowej w Tychach

Znak sprawy: GWB.6740.9.7.2018.DZ

Zgłoszenie przyjęto w dniu 25 lipca 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.7.2018.DZ

95 2018-06-28 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Obywatelska

Oświetlenie skweru oświedlowego przy ul. Obywatelskiej w Tychach (GWB.6740.9.6.2018.MKO)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 23 lipca 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.6.2018.MKO

96 2018-06-28 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Witosa

Budowa oświetlenia przy alejce na ul. Witosa w Tychach (GWB.6740.9.8.2018.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 26 lipca 2018r. i zarejestrowano pod numerem  GWB.6740.9.8.2018.BC

97 2018-07-13 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Dębowa

Rozbudowa oświetlenia parkowego przy ul. Dębowej w Tychach

Przyjęto zgłoszenie w dniu 17 lipca 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.9.2018.ZB

98 2018-07-13 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

43-100 Tychy, ul. Dołowa

Rozbudowa sieci wodociągowej fi 110 mm (GWB.6740.9.10.2018.DG)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 13 września 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.10.2018.DG

99 2018-07-13 P.P.U.H BUD-MAR Marek Ziętek

43-100 Tychy, ul. Dołowa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla pięciu budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej (GWB.6740.9.11.2018.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 20 września 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.11.2018.BC

100 2018-07-25 Gmina Miasta Tychy

Budowa oświetlenia dróg pożarowych

43-100 Tychy, ul. Generała de Gaulle'a

Zgłoszenie przyjęto w dniu 13 sierpnia 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.12.2018.BC

101 2018-07-25 Gmina Miasta Tychy

Budowa oświetlenia

ul. Sikorskiego i ul. Paprocańska

Zgłoszenie przyjęto w dniu 13 sierpnia 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.13.2018.BC

102 2018-07-31 Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Tychy, ul. Towarowa, ul. Cielmicka

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków Magna Formpol Sp. z o.o.

Zgłoszenie przyjęto w dniu 18 września 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.14.2018.BC

103 2018-08-01 Koncept Dom Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Żorska

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączamido zespołu 6-ciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (GWB.6740.9.15.2018.BC).

Zgłoszenie wycofano w dniu 18 września 2018r.

104 2018-08-09 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Edukacji

Sieć oświetlenia ulicznego - Tychy Park Północny (GWB.6740.9.16.2018.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 18 września 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.16.2018.BC

105 2018-08-20 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Czarneckiego

Budowa oświetlenia skweru (GWB.6740.9.17.2018.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 6 września 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.17.2018.BC

106 2018-08-24 Gmina Miasta Tychy

ul. Wyszyńskiego, ul. Katowicka, Al. Bielska

Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych.

Wniosek został wycofany przez inwestora w dniu 29 sierpnia 2018r.

107 2018-08-31 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

Tychy, ul. Sosnowa

Budowa sieci wodociągowej (GWB.6740.9.19.2018.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 26 września 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.19.2018.BC

108 2018-09-03 Gmina Miasta Tychy

Tychy, ul. Cisów

Budowa oświetlenia ulicznego (GWB.6740.9.22.2018.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 8 października 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.22.2018.BC

109 2018-09-03 Gmina Miasta Tychy

Tychy, ul. Ziemiańska

Budowa oświetlenia (GWB.6740.9.21.2018.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 21 września 2018r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.21.2018r.

110 2018-09-03 Gmina Miasta Tychy

Tychy, ul. Łabędzia

Budowa oświetlenia (GWB.6740.9.20.2018.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 21 września 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.20.2018.BC

111 2018-09-06 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

Tychy, ul. Harcerska, ul. Hetmańska

5udowa i przebudowa sieci wodociągowej (GWB.6740.9.25.2018.BC).

Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu w dniu 11 grudnia 2018 r. znak sprawy: GWB.6740.9.25.2018.BC

112 2018-09-07 Gmina Miasta Tychy

Tychy, ul. Ustronna

Budowa oświetlenia ulicznego (GWB.6740.9.24.2018.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 16 października 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.24.2018.BC

113 2018-09-07 Gmina Miasta Tychy

Tychy, ul. Skośna

Budowa oświetlenia (GWB.6740.9.23.2018.BC)

Zgłoszenie zostało przyjęte wdniu 16 października 2018r. i zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.23.2018.BC

114 2018-09-14 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Bieruńska

Budowa oświetlenia ulicznegoul. Bieruńskiej do nr 65 (GWB.6740.9.26.2018BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 18 października 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.26.2018.BC

115 2018-09-14 Gmina Miasta Tychy

Tychy, ul. Rybna 55-57

Budowa oświetlenia ulicznego (GWB.6740.9.27.2018.DZ)

Zgłoszenie przyjeto w dniu 22 października 2018 r. zarejestrowano pod numerem: GWB.6740.9.27.2018.DZ

116 2018-10-02 GMINA MISTA TYCHY

43-100 Tychy, ul. Batorego-Budowlanych

Budowa oświetlenia międzyblocza pomiedzy ul. Batorego 49-55 a ul. Budolanych 68-72

zgłoszenie przyjęto  w dniu 6 listopada 2018 r. , zarejestrowane pod nr GWB.6740.9.29.2018

117 2018-10-02 GMINA MIASTA TYCHY

43-100 Tychy, os. "F"

Budowa oswietlenia wewnatrz osiedla "F"

Zgłoszenie przyjęto w dniu 2 pażdziernika, zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.28.2018

118 2018-10-16 PKP ENERGETYKA S.A.

43-100 Tychy, ul. Malinowa

Budowa linii kablowej powrotnej relacji 12P Tychy - tory nr 1 i 2 na szlaku Tychy - Tychy Miasto.

Zgłoszenie przyjęto w dniu 19 października 2018r. i zarejestrowanio pod nuerem GWB.6740.9.30.2018.BC

119 2018-10-18 Magdalena Koczor

43-100 Tychy, ul. Mąkołowska

Przebudowa parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbudową o ganek.

GWB.6740.8.2.2018.MKU/MO

Zgłoszenie przyjęto w dniu 6 listopada 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.8.2.2018.MKU/MO

120 2018-10-29 MAX LOGISTIC Sp. z o.o. Sp. K.

43-100 Tychy, ul. Drozdów

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do 12 projektowanych budynków dwulokalowych (GWB.6740.9.33.2018.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 15 listopada 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.33.2018.BC

121 2018-10-29 MAX LOGISTIC Sp. z o.o. Sp. K.

43-100 Tychy, ul. Drozdów

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 12 budynków dwulokalowych (GWB.6740.9.31.2018.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 15 listopada 2018r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.31.2018.BC

122 2018-10-31 MAX LOGISTIC Sp. z o.o. Sk Mikołów

Tychy, ul. Drozdów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody dla 12 projektowanych budynków dwulokalowych

GWB.6740.9.32.2018.BC

Zgłoszenie przyjęto w dniu 15 listopada 2018r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.32.2018.BC

123 2018-11-02 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Żorska

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do zespołu 8 budynków mieszkalnych Domy Tychy Sp. z o.o. Sp. K.

Zgłoszenie przyjęto w dniu 15 listopada 2018r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.34.2018.BC

124 2018-11-19 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

43-100 Tychy, ul. Edisona , Al. Niepodległości, ul. Ciasna

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej.

Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu w dniu 11 grudnia 2018 r. znak sprawy: GWB.6740.9.35.2018.BC

125 2019-01-23 Piotrowski Tomasz

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczem.

43-100 Tychy, ul. Szkolna

Zgłoszenie przyjęto w dniu 22 lutego 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.1.2019.BC

126 2019-01-25 Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Tychy, ul. Żorska

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłaczami do zespołu 6 budynków mieszkalnych przy ul. Żorskiej w Tychach na parcelach nr: 3712/55, 3710/55, 3711/55 GWB.6740.9.3.2019.DZ

Wniosek został wycofany przez Inwestora w dniu 7 lutego 2019 r.

127 2019-01-25 POLAMUR Sp. z o.o. Sp. K.

43-100 Tychy, ul. Brzoskwiniowa

Budowa kanalizacji sanitarnej (GWB.6740.9.2.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 4 lutego 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.2.2019.BC

128 2019-02-08 Dybał Justyna i Dawid

43-100 Tychy, ul. Wiklinowa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (GWB.6740.9.4.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 22 lutego 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.4.2019.BC

129 2019-02-15 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Tychach

43-100 Tychy, ul. ŻORSKA

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do zespołu 6 budynków mieszkalnych KONCEPT-DOM Sp. z o.o.

Zgłoszenie przyjęto w dniu 12 marca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.5.2019.BC

130 2019-02-26 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Parkowa

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.6.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 1 marca 2019r. po numerem GWB.6740.9.6.2019.BC

131 2019-02-27 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Topolowa

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem (GWB.6740.9.7.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 1 marca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.7.2019.BC

132 2019-03-12 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Świerkowa

Rozbudowa sieci gazowej z dwoma przyłączami gazu do dwóch budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.8.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 19 marca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.8.2019.BC.

133 2019-03-14 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Leśna

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.10.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 21 marca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.10.2019.BC

134 2019-03-14 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Jodłowa

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.9.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 21 marca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.9.2019.BC

135 2019-03-18 Katarzyna Brożek

43-100 Tychy, ul. Derkaczy

Budowa budynku mieszkalnego "ALFA6" (GWB.6740.8.2.2019.MKU)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 maja 2019r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.8.2.2019.MKU

136 2019-04-23 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Tychy, ul. Szafirków

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.11.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 25 kwietnia2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.11.2019.BC

137 2019-05-10 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o

43-100 Tychy, ul. Cmentarna

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 czerwca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.12.2019.BC

138 2019-05-10 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Katowicka

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego.

Zgłoszenie przyjęto w dniu 15 maja 2019r. znak GWB.6740.9.13.2019.BC

139 2019-05-14 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Wiklinowa

Rozbudowa sieci gazowej.

Zgłoszenie przyjęto w dniu 28 maja 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.16.2019.BC

140 2019-05-15 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Sportowa

Rozbudowa sieci gazowej.

Zgłoszenie przyjęto w dniu 21 maja 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.15.2019.BC

141 2019-05-15 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Rymarska

Rozbudowa sieci gazowej.

Zgłoszenie przyjęto w dniu 21 maja 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.14.2019.BC

142 2019-05-21 Leszek Książek

43-100 Tychy, ul. Jurajska

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.8.5.2019.MKU)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 2 lipca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.8.5.2019.MKU.

143 2019-05-23 WB MURECO Sp. z o.o. Sp. K.

43-100 Tychy, ul. Strzelecka

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami (GWB.6740.9.17.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 12 sierpnia 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.17.2019.BC.

144 2019-05-23 Sylwia i Tomasz Zawadzcy, Anna i Piotr Chmiel

43-100 Tychy, ul. Rymarska

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgłoszenie przyjęto w dniu 29 lipca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.18.2019.BC

145 2019-05-29 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Rymarska

Rozbudowa sieci gqazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.19.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 czerwca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.19.2019.BC

146 2019-05-29 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Ziębia

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączami gazu (GWB.6740.9.20.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 czerwca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.20.2019.BC

147 2019-05-30 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów

Tychy, ul. Rubinowa

Rozbudowa sieci gazowej z przyłaczem gazu na parcelach nr 1223/38, 1467/38, 1453/38 przy ul. Rubinowej GWB.6740.9.21.2019.DZ

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 czerwca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.21.2019.DZ

148 2019-05-30 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Jaroszowicka

Rozbudowa sieci gazwej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.22.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 4 czerwca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.22.2019.BC

149 2019-06-05 Edyta Lot

43-100 Tychy, ul. Harcerska 124

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej

150 2019-06-05 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Cyganerii 37-47

Budowa oświetlenia międzyblocza (GWB.6740.9.24.2019.BC)

Wniesiono sprzeciw w dniu 17 lipca 2019r. decyzją Nr 498/2019

151 2019-06-05 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Batorego 50-66

Budowa oświetlenia międzyblocza (GWB.6740.9.23.2019.BC)

Wniesiono sprzeciw w dniu 17 lipca 2019r. decyzją Nr 497/2019

152 2019-06-10 Zakład Usługowo-Handlowy "Zmirob" Rolnik, Ząbek Spółka Jawna

43-100 Tychy, ul. Dołowa

Budowa sieci gazowej z przyłączami gazu (GWB.6740.9.25.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 2 lipca 2019r. znak GWB.6740.9.25.2019.BC

153 2019-06-13 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Grunwaldzka

Budowa sieci oświetlenia placu zabaw (GWB.6740.9.26.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 8 suerpnia 2019r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.26.2019.BC

154 2019-06-25 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Szkolna

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.28.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 lipca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.28.2019.BC

155 2019-06-25 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Szkolna

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.29.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 lipca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.29.2019.BC

156 2019-06-25 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Ułańska

Rozbudowa sieci gazowej z budową przyłączy gazu (GWB.6740.9.27.2019.BC)

W dniu 19 sierpnia 2019r. wniesiono sprzeciw decyzją nr 526/2019.

157 2019-07-01 P.U.H. "AGNES" Agnieszka Golec

43-100 Tychy, ul. Wierzbowa

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem (GWB.6740.9.30.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 9 lipca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.30.2019.BC

158 2019-07-05 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Wiązowa

Rozbudowa sieci gazowej (GWB.6740.9.31.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 12 lipca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.31.2019.BC

159 2019-07-08 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów

Tychy, ul. Cytrynowa

Zgłoszenie zamiaru rozbudowy sieci gazowej z przyłaczem gazu na parcelach nr : 488/167 i 43 przy ul. Cytrynowej w Tychach

GWB.6740.9.33.2019.DZ

Zgłoszenie przyjeto w dniu18 lipca 2019 r., zarejestrowano pod numerem: GWB.6740.9.33.2019.DZ

160 2019-07-10 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Budowlanych

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego (GWB.6740.9.32.2019.BC)

Zgłoszenie zostało wycofane przez inwestora w dniu 12 lipca 2019r.

161 2019-07-18 Marek Dąbrowski

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 164

Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pomieszczenie nad wiatrołapem  (GWB.6740.8.7.2019.AK).

Zgłoszenie przyjęto dnia 18 lipca 2019 r. Zajestrowano pod nr GWB.6740.8.7.2019.AK.

Wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

162 2019-07-19 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Tychy ul. Stolarska

Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego w Tychach przy ul. Stolarskiej na parcelach nr: 702/49, 512/49, 516/49, 517/49, 515/49

GWB.6740.4.35.2019.DZ

Zgłoszenie przyjęto w dniu 26 lipca 2019 r. Wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu znak:GWB.6740.4.35.2019.DZ

163 2019-07-19 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Tychy, ul. Jedności

Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego w Tychach przy ul. Jedności na parcelach nr: 3213/189, 3384/187, 4138/171

GWB.6740.4.34.2019.DZ

Zgłoszenie przyjęto w dniu 26 lipca 2019 r. zarejestrowano pod numerem: GWB.6740.4.34.2019.DZ

164 2019-07-22 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Batorego 50-66

Budowla oświetlenia (GWB.6740.9.36.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 24 lipca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.36.2019.BC.

165 2019-07-22 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Cyganerii 37-47

Budowla oświetlenia (GWB.6740.9.37.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 24 lipca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.37.2019.BC

166 2019-07-24 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Tychy, ul. Budowlanych 69

Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej do budynku handlowo-usługowego przy ul. Budowlanych 69 w Tychach na parcelach nr : 5458/16, 5459/16, 3627/16, 4657/16, 4655/16, 3914/33

GWB.6740.9.38.2019.DZ

Zgłoszenie przyjeto w dniu 5 sierpnia 2019 r. Wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu znak: GWB.6740.9.38.2019.DZ

167 2019-07-24 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

43-100 Tychy, ul. Jaśkowicka 37 A-H

Budowa sieci wodociągowej (GWB.6740.9.39.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 26 lipca 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.39.2019.BC

168 2019-07-24 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Poziomkowa 14-58, 16-24

Budowa oświetlenia - GWB.6740.9.40.2019.BC

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 sierpnia 2019r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.40.2019.BC

169 2019-07-30 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Irysów

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.41.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 sierpnia 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.41.2019.BC

170 2019-08-08 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Hetmańska

Budowa oświetlenia (GWB.6740.9.42.2019.BC)

Zgloszenie przyjęto w dniu 18 września 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.42.2019.BC

171 2019-08-09 Gmina Miasta Tychy

43-100Tychy, ul. Jaroszowicka

Budowa oświetlenia boiska trawiastego (GWB.6740.9.43.2019.BC)

Inwestor wycofał wniosek w dniu 18 września 2019r.

172 2019-08-09 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Nowa, ul. Zgody

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego (GWB.6740.9.44.2019.BC)

Inwestor wycofał wniosek w dniu 18 września 2019r.

173 2019-08-13 Gabriela i Stanisław Gondzik

43-100 Tychy, ul. Słowicza

Budowa nowego budynku jednorodzinnego

Zgłoszenie przyjęto w dniu 13 sierpnia 2019. Zarejestrowane zostało pod nr GWB.6740.8.8.2019.AK.

Wydano zaświadczenie o barku sprzeciwu 21 sierpnia 2019 r.

174 2019-08-14 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

43-100 Tychy, ul. Tetmajera 5-17

Budowa sieci wodociągowej (GWB.6740.9.45.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 16 sierpnia 2019r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.45.2019.BC

175 2019-08-20 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Jaroszowicka

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu (GWB.6740.9.46.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 22 sierpnia 2019r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.46.2019.BC

176 2019-08-27 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Tychy, ul. Jaroszowicka

Rozbudowa sieci gazowej z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego

GWB.6740.9.47.2019.DZ

Zgłoszenie przyjeto w dniu 5 września 2019 r.  Zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.47.2019.Dz

177 2019-08-27 Anna i Adam Lipińscy

ul.Pawia 2

43-100 Tychy

Przebudowa budynku jednorodzinnego

Zgłoszenie przyjęto w dniu 27 sierpnia 2019. Zarejestrowane zostało pod nr GWB.6740.8.9.2019.AK.

Wydano zaświadczenie o barku sprzeciwu 10 września 2019 r.

178 2019-09-12 Gmina Miasta Tychy

Tychy, ul. Podgórne - parcele nr: 1107/265, 1068/173, 1069/173, 1070/173, 802/188, 1021/188, 2889/188

Zgłoszenie budowy oświetlenia ul. Podgórnej

GWB.6740.4.49.2019.BC

Zgłoszenie przyjęto w dniu 17 października 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.49.2019.BC

179 2019-09-12 Gmina Miasta Tychy

Tychy, ul. Zareby 1-7, ul. Zapolskiej 18-24 i 57-65 - na parcelach nr: 3241/99, 2808/99, 3240/99

Zgłoszenie doświetlenia ciagów komunikacyjnych na osiedlu "Z" GWB.6740.9.50.2019.BC

Zgłoszenie przyjęto w dniu 17 października 2019r. znak GWB.6740.9.50.2019.BC

180 2019-09-12 PSG Sp. z o.o. w Tarnowie

Tychy, ul. Myśliwska - parcele nr 3100 i 3106

Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej z przyłaczem gazu do budynku restauracji GWB.6740.9.51.2019.DZ

Zgłoszenie przyjwro w dniu 20 września 2019 r. wydano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu nr GWB.6740.9.51.2019.DZ

181 2019-09-12 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Lawendowa

Rozbudowa sieci gazowej z dwoma przyłączami (GWB.6740.9.52.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 19 września 2019r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.52.2019.BC

182 2019-09-12 PEC Sp. z o.o. Tychy

Tychy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 18-20 - parcele nr: 4075/64, 4116/73, 4117/73, 4115/73, 1544/73, 4051/173, 3775/70, 5629/70

Zgłoszenie połaczenia sieci przesyłowej Oułudnie I przy Eondzie Cassino z siecią osiedlową os, C-3  GWB.6740.9.48.2019.BC

Zgłoszenie przyjęto w dniu 23 października 2019r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.48.2019.BC

183 2019-09-18 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Miodowa

Rozbudowa sieci gazowej z 4 przyłączami gazu do budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.53.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 20 września 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.53.2019.BC

184 2019-09-20 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Dworska

Rozbudowa sieci gazowej z przyłaczem gazu do budynbku mieszkalnego (GWB.6740.9.54.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 24września 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.54.2019.BC

185 2019-09-30 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tchy, ul. Modrzewiowa

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu (GWB.6740.9.55.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 października 2019r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.55.2019.BC

186 2019-10-07 Rejonowe Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji S.A. Tychy

Tychy, ul. Sosnowa

Zgłoszenie budowy sieci wodociagowej na parcelach nr: 1902/91 i 1555/65

GWB.6740.9.56.2019.DZ

Zgłoszenie przyjeto w dniu 11 paxdziernika 2019 r. Zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.56.2019 r.

187 2019-10-11 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Spokojna

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.59.2019.BC)

Zgłoszenie przyjeto w dniu 14 października 2019 r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.59.2019.BC.

188 2019-10-14 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Tychy, ul. Leśników, parcele nr: 3382/96 i 3377/96

Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowe z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego GWB.6740.9.57.2019.DZ

Zgłoszenie przyjęto w dniu 21.10.2019 r. zarejestrowano pod nr: GWB.6740.9.57.2019.DZ

189 2019-10-14 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Tychy, ul.Olchowa, parcele nr: 1159/2 i 1160/2

Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowe z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego GWB.6740.9.58.2019.DZ

Zgłoszenie przyjeto w dniu 21.10.2019 r. zarejestrowano pod nr: GWB.6740.9.58.2019.DZ

190 2019-10-22 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów

Tychy, ul. Mikołowska parcele nr: 554/58, 105/9, 130/9

Rozbudowa sieci gazowej z przyłaczem gazu do zakładu usługowego GWB.6740.9.60.2019.DZ

Zgłoszenie przyjęto w dniu 26 listopada 2019 r., zarejestrowano pod numerem: GWB.6740.9.60.2019.DZ

191 2019-10-25 "MAX LOGISTIC" Sp. z o.o. Sp. K.

43-100 Tychy, ul. Przepiórek

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłaczami dla projektowanego budynku wielorodzinnego przy ul. Przepiórek w Tychach (GWB.6740.9.61.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 12 listopada 2019r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.61.2019.BC.

192 2019-11-04 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Brzoskwiniowa

Budowa sieci oświetleniowej (GWB.6740.9.62.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 19 listopada 2019r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.62.2019.BC.

 

193 2019-11-07 P.U.H. "AGNES" Agnieszka Golec

43-100 Tychy, ul. Wierzbowa

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem dla budynku jednorodzinnego (GWB.6740.9.63.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 listopada 2019r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.63.2019.BC.

194 2019-11-18 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 67

Budowa oświetlenia parkingu (GWB.6740.9.64.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 29 listopada 2019r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.64.2019.BC.

 

195 2019-11-18 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z. o.o.

43-100 Tychy, ul. Rymarska

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa dwóch przyłączy gazu.(GWB.6740.9.65.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 22 listopada 2019r. i zarejestrowanio pod numrem GWB.6740.9.65.2019.BC

196 2019-11-25 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Śliwowa

Rozbudowa sieci gazowej z trzema przyłączami gazu do budybnków mieszkalnych (GWB.6740.9.66.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 26 listopada 2019 r., zarejestrowano pod numerem: GWB.6740.9.66.2019.BC

197 2019-11-27 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Tychy, ul. Modrzewskiego, parcele nr: 2001/43, 1270/43, 1278/41, 937/41, 936/41, 2109/41

Rozbudowa sieci gazowej z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego GWB.6740.9.67.2019.DZ

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 grudnia 2019 r., zarejestrowano pod numerem: GWB.6740.9.67.2019.DZ

198 2019-11-27 POLAMUR Sp. z o.o. Sp. K.

43-100 Tychy, ul. Brzoskwiniowa

Budowa kanalizacji deszczowej (GWB.6740.9.68.2019.BC

Zgłoszenie przyjęto w dniu 9 grudnia 2019 r. zarejestrowano pod numerem: GWB.6740.9.68.2019.BC

199 2019-12-03 Polska Spółdza Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Tychy, ul. Mysliwska, parcele nr: 2720/49, 335/101, 1523/56, 2952/56, 2954/69, 2966/69, 2972/70, 1504/57

Rozbudowa sieci gazowej z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego GWB.6740.9.69.2019.DZ

Zgłoszenie przyjęto w dniu 18 grudnia 2019r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.69.2019.DZ

200 2019-12-09 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Tychy, ul. Narcyzów, parcele nr: 281/112

 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego w Tychach przy ul. Narcyzów  GWB.6740.9.71.2019.DZ

Zgłoszenie przyjeto w dniu 12 grudnia 2019 r. Zarejestrowano pod numerem: GWB.6740.9.71.2019.DZ

201 2019-12-09 Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Tychy, ul. Wspólna, parcele nr: 924/5, 533/4, 906/5

Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego w Tychach przy ul. Wspólnej GWB.6740.9.70.2019.DZ

Zgłoszenie przyjeto w dniu 16 grudnia 2019 r., zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.70.2019.DZ

202 2019-12-11 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Tychy, ul. Zimowa, działki nr : 933/35, 1262/35, 1027/35, 1162/35, 1276/35, 1026/35, 1155/35, 1158/35

Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej i budowa 3 przyłaczy gazu do budynków mieszkalnych GWB.6740.9.72.2019.DZ

Zgłoszenie przyjeto w dniu 16 grudnia 2019 r., zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.72.2019.DZ

203 2019-12-19 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Łabędzia

Rozbudowa sieci gazowej z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego w Tychach przy ul. Łabędziej. (GWB.6740.9.73.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 30 grudnia 2019r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.73.2019.BC.

204 2019-12-19 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Ziębia

Rozbudowa sieci gazowej z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego w Tychach przy ul. Ziębiej. (GWB.6740.9.74.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 30 grudnia 2019r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.74.2019.BC.

 

205 2019-12-24 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Myśliwska

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.75.2019.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 30 grudnia 2019r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.75.2019.BC.

 

206 2019-12-24 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Wiejska

Rozbudowa sieci gazowej z budową dwóch przyłączy gazu (GWB.6740.9.76.2019.DZ)

Zgłoszeni przyjęto w dniu 2 stycznia 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.76.2019.DZ.

207 2020-01-10 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Stawowa, ul. Malinowa

Budowa sieci gazowej wraz z przyłaczami gazu do budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.1.2020.BC)

Decyzja wnosząca sprzeciw do zgłoszenia nr 120/2020 z dnia 3 marca 2020r.

208 2020-01-31 Polamur Sp. z o.o. Sp. K.

43-100 Tychy, ul. Brzoskwiniowa

Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków wielorodzinnych (GWB.6740.9.2.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 10 lutego 2020r. i zarejestrowanio pod numrem GWB.6740.9.2.2020.BC

209 2020-02-06 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Kolejowa

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.3.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 10 lutego 2020r. i zarejestrowanio pod numrem GWB.6740.9.3.2020.BC

 

210 2020-02-13 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Bławatków

Rozbudowa sieci gazowej z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.4.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 lutego 2020r. i zarejestrowanio pod numrem GWB.6740.9.4.2020.BC

211 2020-02-24 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

43-100 Tychy, ul. Oświęcimska i ul. Wędkarska

Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej azbestocementowej (GWB.6740.9.5.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 6 marca 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.5.2020.BC

212 2020-02-24 PSG Sp. z o.o. Tarnów

Tychy, ul. Cyprysowa

Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego

GWB.6740.9.6.2020.DZ

Zgłoszenie przyjęto w dniu 19 maraca 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.6.2020.DZ/BC

213 2020-03-04 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Skotnica

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.7.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 6 marca 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.7.2020.BC

214 2020-03-06 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Wiązowa

Rozbudowa sieci gazowej z czterema przyłączami gazu do budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.8.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 8 kwietnia 2020r. i zarejestrowanio pod numrem GWB.6740.9.8.2020.BC

215 2020-03-09 Artur Radek

43-100 Tychy, ul. Śląska

Przebudowa poddasza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (GWB.6740.8.1.2020.AF)

Zgłoszenie przyjeto w dniu 18 marca 2020 r. Zarejestrowano pod numerem: GWB.6740.8.1.2020.AF

216 2020-03-11 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Wiejska

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.9.2020.DZ)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 17 marca 2020 r. zarejestrowano pod numerem: GWB.6740.9.9.2020.DZ

217 2020-03-11 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Fredry

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa czterech przyłaczy gazu do budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.12.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 17 marca 2020r. pod numerem GWB.6740.9.12.2020.BC.

218 2020-03-11 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Żarowska

Rozbudowa sieci gazowej z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.11.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 16 marca 2020r. pod numerem GWB.6740.9.11.2020.BC

219 2020-03-11 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Ziębia

Rozbudopwa sieci gazowej z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.10.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 17marca 2020r. pod numerem GWB.6740.9.10.2020.BC

220 2020-03-12 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Nad Jeziorem

Rozbudowa sieci gazowej z czterema przyłaczami (GWB.6740.9.13.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 17marca 2020r. pod numerem GWB.6740.9.13.2020.BC

221 2020-03-19 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Oświęcimska

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa trzech przyłaczy gazu do budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.14.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 18 maja 2020r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.14.2020.BC

222 2020-03-26 Baiłek Iwona

Tychy, ul. Miodowa działka nr 1062/2

Budynek mieszkalny jednorodzinny

GWB.6740.8.2.2020.AF

Wniesiono sprzeciw w dniu 14 kwietnia 2020r. decyzją nr 191/2020

223 2020-03-31 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Malinowa/Stawowa

Budowa sieci gazowej z przyłączami gazu (GWB.6740.9.15.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 30 czerwca 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.15.2020.BC

224 2020-04-01 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Tarnów

Tychy, ul. Budowlanych działki nr: 1365/22, 1529/63, 1454/22

Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej oraz budowy przyłacza gazu do budynku usługowego

GWB.6740.9.16.2020.DZ

Zgłoszenie przyjeto w dniu 14 kwietnia 2020 r. Zarejestrowano pod numerem: GWB.6740.9.16.2020.DZ

225 2020-04-09 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Wierzbowa

Rozbudowa sieci gazowej z budową dwóch przyłaczy gazu do budynbków mieszkalnych  (GWB.6740.9.17.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 15 kwietnia 2020r. i zarejestrowanio pod numrem GWB.6740.9.17.2020.BC

226 2020-05-14 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Klonowa

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.18.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 18 maja 2020r. i zarejestrowanio pod numerem GWB.6740.9.18.2020.BC

227 2020-05-18 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Narcyzów

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.19.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 22 maja 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.19.2020.BC

228 2020-05-18 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Jaskrów

Rozbudowa sieci gazowej (GWB.6740.9.20.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 22 maja 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.20.2020.BC

229 2020-05-18 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Wierzbowa

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.21.2020.MKU)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 2 czerwca 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.21.2020.BC

230 2020-05-20 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

43-100 Tychy, ul. Piaskowa

Budowa sieci wodociągowej (GWB.6740.9.22.2020.BC)

Złoszenie przyjęto w dniu 8 lipca 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.22.2020.BC

231 2020-05-26 Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Lipowa

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.24.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 2 czerwca 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.24.2020.BC

232 2020-05-26 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Świerkowa

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.23.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 2 czerwca 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.23.2020.BC

233 2020-05-27 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Mysłowicka

Budowa sieci gazowej średnego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.25.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 1 lipca 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.25.2020.BC

234 2020-06-05 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Jesionowa

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w Tychach przy ul.Jesionowej na parcelach nr: 1117/32, 1124/32, 1867/32, 1003/32, 1110/32

(znak sprawy: GWB.6740.9.26.2020.MKU/BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 17 czerwca 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.26.2020.MKU/BC

 

235 2020-06-08 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Oświęcimska

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w Tychach przy ul. Oświęcimskiej, na parcelach nr: 1184/24, 1185/24, 985/24, 473/24

(znak sprawy: GWB.6740.9.27.2020.MKU/BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 17 czerwca 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.27.2020.MKU/BC

236 2020-06-08 Grupa GIW Sp. z o.o. Sp. K.

43-100 Tychy, ul. Jedności

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami do dwóch budynków jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie biźniaczej (GWB.6740.9.29.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 20 lipca 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.29.2020.BC

 

237 2020-06-10 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Piaskowa

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.28.2020.BC)

Zgloszenie przyjęto w dniu 2 lipca 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.28.2020.BC

238 2020-06-19 Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Sosnowa

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa 4 przyłączy gazu do budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.30.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 23 czerwca 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.30.2020.BC

 

239 2020-06-22 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Paproci

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa 5 przyłaczy gazu do budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.31.2020.BC).

Zgłoszenie przyjęto w dniu 24 czerwca 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.31.2020.BC

 

240 2020-06-22 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Dzwonkowa

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłsacza gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.32.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 24 czerwca 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.32.2020.BC

 

241 2020-06-29 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Zgody

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza (GWB.6740.9.34.2020.BC)

Zgloszenie przyjęto w dniu 3 lipca 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.34.2020.BC

242 2020-06-29 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Leśna

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa 2 przyłączy (GWB.6740.9.33.2020.BC)

Zgloszenie przyjęto w dniu 3 lipca 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.33.2020.BC

243 2020-07-02 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Wierzbowa

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłacza gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.35.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 7 lipca 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.35.2020.BC

244 2020-07-21 Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Lawendowa

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa 3 przyłączy gazu (GWB.6740.9.37.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 21 lipca 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.37.2020.BC

 

245 2020-07-21 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Szkolna

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa 2 przyłaczy gazu (GWB.6740.9.36.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 23 lipca 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.36.2020.BC

246 2020-07-24 Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka

Rozbudowa sieci gazowej (GWB.6740.9.38.2020.BC)

Sprzeciw do zgłoszenia Nr 575/2020 z dnia 9 września 2020r.

247 2020-07-27 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Klonowa

Rozbudowa sieci gazowej z przyłaczem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.40.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 27 lipca 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.40.2020.BC

 

248 2020-07-27 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Gostyńska

Rozbudowa sieci gazowej z przyłaczem gazu (GWB.6740.9.39.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 27 lipca 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.39.2020.BC

 

249 2020-08-20 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Przepiórek

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku wielorodzinnego w Tychach.

Zgłoszenie przyjęto w dniu 27 sierpnia 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.42.2020.BC

 

250 2020-08-21 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 1

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. Zmiana lokalizacji wpustu ulicznego przy ul. Dabrowskiego 1 w Tychach (GWB.6740.9.41.2020.BC)

Zgłoszenie zostało wycofane przez Inwestora w dniu 25 sierpnia 2020r.

251 2020-08-26 Wąsik Mariola i Łukasz

43-100 Tychy, ul. Paproci

Budowa sieci wodociągowej z pięcioma przyłączami do działek (GWB.6740.9.43.2020.BC)

252 2020-08-28 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

43-100 Tychy, Al. Bielska

Budowa sieci oświetlenia terenu przepompowni (GWB.6740.9.44.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 7 września 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.44.2020.BC

 

253 2020-09-15 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Miodowa

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa dwóch przyłączy gazu do budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.45.2020.MKU)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 28 września 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.45.2020.MKU

254 2020-09-15 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Żorska

Rozbudowa sieci gazowej oraz budowa dwóch przyłączy gazu do budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.46.2020.MKU)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 13 października 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.46.2020.MKU

255 2020-09-16 Karolina i Adam Dąbrowscy

43-100 Tychy, ul. Jaroszowicka

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.8.6.2020.MKU)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 29 października 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.8.6.2020.MKU

 

256 2020-09-22 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Tychy, ul. Zwierzyniecka

Rozbudowa sieci gazowej dla zespołu budynków mieszkalnych

(GWB.6740.9.47.2020.DG)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 28 września 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.47.2020.DG

257 2020-09-22 Barbara Korycka

43-100 Tychy, ul. Kościelna

Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej. (GWB.6740.9.48.2020.TD)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 6 października i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.48.2020.TD

258 2020-09-23 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Dworska  

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego (GWB.6740.9.50.2020.MKU)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 października 2020r. i zarejestrowano pod numrem GWB.6740.9.50.2020.MKU

 

259 2020-09-24 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Tychy, ul. Bławatków

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego

GWB.6740.9.49.2020.AF

Zgłoszenie przyjęto w dniu 28 wrzesnia 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.49.2020.AF

260 2020-09-29 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Nad Jeziorem

Rozbudowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu do budynku mieszkalnego

GWB.6740.9.51.2020.BC

Zgłoszenie przyjęto w dniu 20 października 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.51.2020.BC

 

261 2020-10-07 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Janowicka

Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłaczami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych (GWB.6740.9.52.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 października 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.52.2020.BC

262 2020-10-21 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.w Tarnowie

43-100 Tychy, ul. Modrzewskiego

Rozbudowa sieci gazowej z przyłaczami gazu (GWB.6740.9.53.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 listopada 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.53.2020.BC

 

263 2020-10-23 Adrian Kołodziejczyk

Tychy, ul. Wodna

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem dwustanowiskowym, instalacjami wewnętrznymi i przyległym zagospodarowaniem terenu

(GWB.6740.8.7.2020.DG)

264 2020-10-29 WB MURECO Sp. z o.o. Sp. K.

43-100 Tychy, ul. Jankowicka

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych. (GWB.6740.9.55.2020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 9 listopada 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.55.2020.BC

265 2020-10-29 WB MURECO Sp. z o.o. Sp. K.

43-100 Tychy, ul. Jankowicka

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogo dojazdowej osiedla budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.54.32020.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 9 listopada 2020r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.54.2020.BC

266 2020-11-02 Róża Lemek

43-100 Tychy, ul. Jaroszowicka

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(GWB.6740.8.8.2020.AF)

267 2020-11-09 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

43-100 Tychy, ul. Rolna

Przebudowa sieci wodociągowej z rur azbestocementowych. (GWB.6740.9.56.2020.BC)

Rejestr zmian: