Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/235/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów przedszkoli, szkół i zespołów w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/234/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/233/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/232/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/231/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/230/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/229/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania pełniącego obowiazki dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Miejskie w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/228/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie odwołania dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Miejskie w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/227/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Gilów

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/226/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na korektę powierzchni piwnic oraz udziałów właścicieli lokali w częściach wspólnych nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej 7 w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/225/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/224/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/223/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej przy ul. Armii Krajowej w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/222/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/221/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/220/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/219/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/218/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Żarowskiej

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/217/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

20

ZARZĄDZENIA NR 0050/216/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania w administrowanie  nieruchomości położonej w Tychach przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/215/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat

22

Zarządzenie Nr 0050/214/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury działania Straży Miejskiej  Miasta Tychy w ramach kampanii społecznej "Skupmy się na sprawie".

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/213/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania w administrowanie  nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Sportowej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/212/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/211/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

26

Zarządzenie Nr 0050/210/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej przeprowadzającej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/209/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/208/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/207/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/206/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Andersa

31

Zarządzenie Nr 0050/205/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Gminy Tychy

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/204/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste części udziałów gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/203/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Dziewanny

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/202/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Dziewanny

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/201/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/151/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2014 r.

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/200/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/199/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Przejazdowej

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/198/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Zawilców

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/197/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Czarnej

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/196/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Czarnej

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/195/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Czarnej

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/194/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Czarnej

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/193/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Czarnej

44

ZARZĄDZENIE NR 0050/192/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Czarnej

45

ZARZĄDZENIE NR 0050/191/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach

46

ZARZĄDZENIE NR 0050/190/14 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia  4 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach – etap I.

47

ZARZĄDZENIE NR 0050/189/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Tychach

48

ZARZĄDZENIE NR 0050/188/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie odwołania pełniącego obowiązki dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Tychach

49

ZARZĄDZENIE NR 0050/187/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zasad ustalenia odpłatności z tytułu służebności przesyłu oraz służebności gruntowej polegającej na przeprowadzeniu urządzeń infrastruktury technicznej na działkach gminnych oraz Skarbu Państwa

50

ZARZĄDZENIE NR 0050/186/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Gilów

51

ZARZĄDZENIE NR 0050/185/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

52

ZARZĄDZENIE NR 0050/184/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

53

ZARZĄDZENIA NR 0050/183/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego do przetargu  na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Cielmickiej

Powrót