Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/152/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego w Tychach

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/151/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/150/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/149/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/148/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/147/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach przy ul. Batorego 57

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/146/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/145/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad lokalizacji nośników reklamy oraz informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej, obowiązujące na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomościach Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Tychy, nieruchomościach jednostek organizacyjnych miasta Tychy i spółek, których większościowym, bądź wyłącznym udziałowcem jest Gmina Miasta Tychy oraz w pasach drogowych

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/144/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Stokrotek

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/143/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Orzeszkowej

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/142/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Targiela - Boczna

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/141/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Stokrotek

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/140/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 czerwca 2013 r.w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Ciasnej 5-11

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/139/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/138/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia i zasad działania systemu stałego dyżuru w mieście Tychy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/136/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/135/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/134/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/133/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/62/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 marca 2013 r.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/132/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/131/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach stanowiącej ul. Świerkową - Boczną

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/130/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach stanowiącej ul. Świerkową - Boczną

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/129/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach stanowiącej ul. Świerkową - Boczną

Powrót