Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE Nr 0151/683/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok finansowanych z dotacji z budżetu państwa, w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/682/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/681/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego gruntu stanowiącego własność Miasta TYCHY z przeznaczeniem pod obiekt pod nazwą „Tyskie Hale Targowe”

4

ZARZĄDZENIE Nr 0151/680/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0151/679/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

6

ZARZĄDZENIE Nr 0151/678/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/677/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/676/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/675/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 36/III gruntu przyległego do nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Grota Roweckiego 24-32

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/674/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Grota Roweckiego 24-32

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/673/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia regulaminu działania

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/672/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji gruntów stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym gminy oraz Skarbu Państwa

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/671/2010 PREZYDNTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

14

ZARZĄDZENIE Nr 0151/670/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

15

ZARZĄDZENIE Nr 0151/669/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010 r.

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/668/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2010

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/667/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach do oddawania w najem lub dzierżawę działek gruntów, stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

18

ZARZĄDZENIE Nr 0151/666/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

19

ZARZĄDZENIE NR 0151/665/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia procedury prowadzenia zadań w trybie lokalnych inicjatyw

Powrót