Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/257/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/256/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0151/255/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0151/254/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/253/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie powołania jury do przyznania specjalnej nagrody dla autora najlepszej pracy popularno-naukowej dotyczącej historii miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE Nr 0151/252/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2008 r.

7

ZARZĄDZENIE Nr 0151/251/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budzetu miasta Tychy na 2008 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/250/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/249/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/248/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/247/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie określenia trybu postępowania obowiązującego przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/246/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2008 r.

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/245/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy znajdujących się w budynku „BALBINA-CENTRUM” przy ul. Barona 30 w Tychach

14

Zarządzenie Nr 0151/244/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tychach

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/243/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Nowej i Żorskiej

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/242/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/241/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

18

ZARZĄDZENIE NR 0151/240/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie zasad naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzacym jest Miasto Tychy

Powrót