Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/15/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie procedur stosowanych przy realizacji projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach w ramach Funduszu Spójności

2

Zarządzenie Nr 0151/14/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2006 r.

3

Zarządzenie Nr 0151/13/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2006 r.

4

Zarządzenie Nr 0151/12/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

5

Zarządzenie Nr 0151/12a/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej TRUCK-BUS SERVICE Sp. z o.o. w Tychach

6

Zarządzenie Nr 0151/11/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 5 w Tychach w roku szkolnym 2005/2006

7

Zarządzenie Nr 0151/10/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrujacej wnioski na dotację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

8

Zarządzenie Nr 0151/9/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem miasta w warunkach zagrożenia państwa i wojny

9

Zarządzenie nr 0151/8/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 7 w Tychach w roku szkolnym 2005/2006

10

Zarzadzenie Nr 0151/7/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na zapewnienie stacjonarnej opieki dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym mieszkańców Miasta Tychy

11

Zarządzenie Nr 0151/6/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie powołania Zespołu opiniujacego wnioski złozone przez tyskie placówki oświatowe na konkurs "Program działań profilaktycznych"

12

Zarządzenie Nr 0151/5/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006r.

13

Zarządzenie Nr 0151/4/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w mieście Tychy

14

Zarządzenie Nr 0151/3/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację zadań w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych

15

Zarządzenie Nr 0151/2/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

16

Zarządzenie Nr 0151/1/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 rok

Powrót