Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2018 - 2024
1

ZARZĄDZENIE NR 120/41/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2023 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Gospodarki Lokalowej

2

ZARZĄDZENIE NR 120/49/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu oraz sposobu dokumentowania zwrotu kosztów używania przez pracownika w celach służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy

3

ZARZĄDZENIE NR 120/48/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 października 2023 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 120/44/23 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 października 2023 r. zmieniającym szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Innowacji i Inwestycji oraz w Zarządzeniu Nr 120/45/23 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 października 2023 r. zmieniającym szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Remontów

4

ZARZĄDZENIE NR 120/47/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2023 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Zamówień Publicznych

5

ZARZĄDZENIE NR 120/46/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2023 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich

6

ZARZĄDZENIE NR 120/45/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2023 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Remontów

7

ZARZĄDZENIE NR 120/44/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2023 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Innowacji i Inwestycji

8

ZARZĄDZENIE NR 120/43/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2023 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

9

ZARZĄDZENIE NR 120/42/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2023 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Komunikacji

10

ZARZĄDZENIE NR 120/40/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania

11

ZARZĄDZENIE NR 120/39/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2023 roku w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Biura ds. Zrównoważonego Rozwoju Miasta

12

ZARZĄDZENIE NR 120/38/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

13

ZARZĄDZENIE NR 120/37/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu zadań i powierzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Sekretarzowi Miasta

14

ZARZĄDZENIE NR 120/36/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Miasta Tychy na ostatni dzień roku 2023

15

ZARZĄDZENIE NR 120/35/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego, ubioru reprezentacyjnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom zatrudnionym w ramach stosunku pracy w Urzędzie Miasta Tychy.

16

ZARZĄDZENIE NR 120/34/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 października 2023 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Tychy

17

ZARZĄDZENIE NR 120/33/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 października 2023r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń

18

ZARZĄDZENIE NR 120/32/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2023 r. w sprawie Regulaminu Pracy

Powrót