Tyskie krajobrazy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)
Nazwa zamówienia

Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Tychy z podziałem na zadania:
Zadanie 1 - Konserwacja oświetlenia ulicznego  stanowiącego majątek Gminy Miasta Tychy w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Zadanie 2 - Konserwacja w roku 2023 oświetlenia ulicznego zakupionego przez Gminę Miasta Tychy od firmy Tauron Dystrybucja S.A.

Treść

Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest poprzez Platformę Przetargową. Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://tychy.logintrade.net/zapytania_email,100776,c57615eba2e73eb0fff06354eadcf18f.html

Termin składania 2022-10-10
Rodzaj postępowania Usługa
Tryb postępowania Tryb podstawowy - bez negocjacji
Ogłoszenia
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
SIWZ, załączniki
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zmiany ogłoszenia
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zapytania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Modyfikacje
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Odwołania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Informacje z otwarcia ofert
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Wyniki
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Podmiot udostępniający informacjęWydział Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za informacjęWysocka Anna
Osoba wprowadzająca informacjęWysocka Anna
Data wytworzenia informacji2022-09-21
  1. 2022-09-30 07:54:33 Wysocka Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-09-21 12:53:39 Wysocka Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2022-09-21 12:51:22 Wysocka Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót