Tyskie krajobrazy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)
Nazwa zamówienia

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości na terenie miasta Tychy

Treść

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest poprzez Platformę przetargową. Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://tychy.logintrade.net/zapytania_email,94340,52461fa5f6fcff2da508be9f01c5a043.html

Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Termin składania 2022-09-08
Rodzaj postępowania Usługa
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Ogłoszenia
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
SIWZ, załączniki
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zmiany ogłoszenia
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zapytania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Modyfikacje
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Odwołania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Informacje z otwarcia ofert
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Wyniki
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Podmiot udostępniający informacjęWydział Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za informacjęWysocka Anna
Osoba wprowadzająca informacjęWysocka Anna
Data wytworzenia informacji2022-07-27
  1. 2022-08-26 07:28:56 Wysocka Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-07-27 07:14:30 Wysocka Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót