Tyskie krajobrazy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)
Nazwa zamówienia

Usługa doradztwa prawnego świadczona dla Urzędu Miasta Tychy w zakresie opodatkowania obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości

Treść

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest poprzez Platformę przetargową. Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:
https://tychy.logintrade.net/zapytania_email,92975,1a564f775ff61e1de35647f88b3e731d.html7

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej

Termin składania 2022-08-18
Rodzaj postępowania Usługa
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Ogłoszenia
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
SIWZ, załączniki
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zmiany ogłoszenia
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zapytania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Modyfikacje
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Odwołania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Informacje z otwarcia ofert
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Wyniki
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Podmiot udostępniający informacjęWydział Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za informacjęMalicka Agnieszka
Osoba wprowadzająca informacjęMalicka Agnieszka
Data wytworzenia informacji2022-07-15
  1. 2022-07-15 09:23:47 Malicka Agnieszka - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót