Tyskie krajobrazy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)
Nazwa zamówienia

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy wraz z wymianą kamer i serwera

Treść

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest poprzez platformę miniPortal.
Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3f63013a-8a0e-4286-ad25-e2e8c402f79d

Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Termin składania 2021-06-15
Rodzaj postępowania Dostawa
Tryb postępowania Tryb podstawowy - bez negocjacji
Ogłoszenia
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
SIWZ, załączniki
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zmiany ogłoszenia
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zapytania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Modyfikacje
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Odwołania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Informacje z otwarcia ofert
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Wyniki
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Podmiot udostępniający informacjęWydział Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za informacjęMalicka Agnieszka
Osoba wprowadzająca informacjęMalicka Agnieszka
Data wytworzenia informacji2021-05-20
  1. 2021-06-02 12:08:37 Malicka Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-05-20 14:49:24 Malicka Agnieszka - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót