Tyskie krajobrazy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)
Nazwa zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadań :

Zadanie 1: Budowa oświetlenia przy ul. Zwierzynieckiej.

Zadanie 2: Budowa oświetlenia przy ul. Fredry.

Zadanie 3: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dzwonkowej 17-19 - bocznej.

Treść

Zadanie 1: Budowa oświetlenia przy ul. Zwierzynieckiej. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego budowy 5 punktów świetlnych wraz z siecią oświetleniową i wykonanie zaprojektowanej sieci oświetleniowej ul. Zwierzynickiej w miejscach proponowanych na podkładzie mapowym. Kształt opraw powinien być zbliżony do ściętego wierzchołka kuli, który jest montowanych do słupa za pomocą wysięgnika. Kształt oprawy powinien być tożsamy z oprawami istniejącymi na podwórku przy ul. Batorego 50-66. Kolor opraw i wysięgników powinien być grafitowy (RAL 7011). Słupy powinny być aluminiowe anodowane lub malowane proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7011).

UWAGA Zamawiający zastrzega, iż wartość dokumentacji projektowej nie może przekraczać 5% wartość wykonania robót budowlanych.

Zadanie 2: Budowa oświetlenia przy ul. Fredry. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego budowy 1 punktu świetlnego wraz z siecią oświetleniową i wykonanie zaprojektowanej sieci oświetleniowej ul. Fredry w miejscu proponowanym na podkładzie mapowym. Projektowane oprawy należy dostosować do oświetlenia znajdującego się na terenie ul. Fredry. Oprawy powinny być wyposażone w reduktory mocy, obniżające zużycie energii elektrycznej – 100W/70W w godzinach nocnych. Słupy powinny być aluminiowe anodowane w kolorze tożsamym z kolorem słupów oświetleniowych zamontowanych przy ul. Fredry.

UWAGA Zamawiający zastrzega, iż wartość dokumentacji projektowej nie może przekraczać 5% wartość wykonania robót budowlanych.

Zadanie 3: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dzwonkowej 17- 19 - bocznej. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego budowy 11 punktów świetlnych wraz z siecią oświetleniową i wykonanie zaprojektowanej sieci oświetleniowej ul. Dzwonkowej – bocznej w miejscach proponowanych na podkładzie mapowym. W celu realizacji zadania należy przewidzieć demontaż 3 sztuk opraw na wysięgnikach zasilanych z sieci skojarzonej, które następnie należy przekazać do Użytkownika. Słupy powinny być aluminiowe anodowane lub malowane proszkowo na kolor grafitowy (RAL7011). Oprawy ledowe wraz z wysięgnikami, których kształt i barwa musi być zbliżona do opraw zamontowanych na podwórku przy ul. Batorego 50-66 w Tychach.

UWAGA Zamawiający zastrzega, iż wartość dokumentacji projektowej nie może przekraczać 5% wartość wykonania robót budowlanych. 

Termin składania 2021-04-28
Rodzaj postępowania Robota budowlana
Tryb postępowania Zamówienia do 130 tyś. zł
Ogłoszenia
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Ogłoszenie o zamówieniu 2021-04-20 Alicja Gawron
SIWZ, załączniki
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Formularz oferty 2021-04-20 Alicja Gawron
wykaz osób/projektowane postanowienia umowy/PFU/warunki/proponowana lokalizacja inwestycji 2021-04-20 Alicja Gawron
wykaz osób/projektowane postanowienia umowy/PFU/warunki/proponowana lokalizacja inwestycji 2021-04-20 Alicja Gawron
wykaz osób/projektowane postanowienia umowy/PFU/warunki/proponowana lokalizacja inwestycji 2021-04-20 Alicja Gawron
Informacja o RODO 2021-04-21 Barbara Pukocz-Pudełko
Zmiany ogłoszenia
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Zapytania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Modyfikacje
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Odwołania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Informacje z otwarcia ofert
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Informacja z otwarcia ofert 2021-04-28 Alicja Gawron
Wyniki
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Ogłoszenie wyników postępowania 2021-05-10 Alicja Gawron
Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania
Nazwa pliku Data publikacji Opublikował
Podmiot udostępniający informacjęWydział Remontów
Osoba odpowiedzialna za informacjęStaroń Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęGawron Alicja
Data wytworzenia informacji2021-04-20
  1. 2021-05-10 09:02:22 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-04-28 12:42:20 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-04-21 09:05:57 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
  4. 2021-04-21 08:17:03 Pukocz-Pudełko Barbara - Edycja istniejącej informacji
  5. 2021-04-20 14:26:44 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
  6. 2021-04-20 14:15:42 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
  7. 2021-04-20 14:15:32 Gawron Alicja - Edycja istniejącej informacji
  8. 2021-04-20 11:40:16 Gawron Alicja - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót