Tyskie krajobrazy

Zagospodarowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
Opis krótki

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy [dotyczące: zmiany granic Miasta Tychy; rejonu ul. Paproci, Beskidzkiej i Warszawskiej

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęSzudarski Michał
Data wytworzenia informacji2014-03-07
  1. 2014-03-07 11:37:25 Szudarski Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót