menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2020
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
Informacje dla Komitetów Wyborczych
Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Informacje dla wyborców
1

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2

WAŻNE TERMINY

do 25 kwietnia - zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
do 1 maja – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 5 maja – składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
do 7 maja – zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

3

WAŻNE!

do 10 kwietnia 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (wzór powyżej w zakładce Informacje Państwowej Komisji Wyborczej).

Zgłoszenia proszę przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "do Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia" i umieścić w skrzynce znajdującej się przed głównym wejściem do Urzędu Miasta Tychy.

INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI WYBORCZYCH jest dostępna w załączniku.

Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej