menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

 Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

2

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

3

Oświadczenia kandydata na ławnika

4

Lista osób zgłaszających kandydata

5

UCHWAŁA NR IX/161/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

6

UCHWAŁA NR IX/162/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

7

UCHWAŁA NR X/192/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach

Informacje dla Komitetów Wyborczych
Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Informacje dla wyborców
Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej