menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 2015
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego, możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

2

Uchwała Nr VII/82/15 Rady Miasta Tychy  z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

3

Uchwała Nr VII/81/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/515/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania

4

Zarządzenie Nr 0050/138/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

5

Zarządzenie Nr 0050/140/15 Prezydenta Miasta Tychy  z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Informacje dla Komitetów Wyborczych
1

Arkusz pomocniczy do zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

3

Zarządzenie Nr 0050/103/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

4

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

Ponowne głosowanie 24 maja 2015 r.

PRACA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W TYCH SAMYCH SKŁADACH

2

Ponowne głosowanie 24 maja 2015 r.

Szkolenie Przewodniczących oraz Zastępców Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych przed ponownym głosowaniem odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r. o godzinie 16 - ej w sali 102 w budynku Urzędu Miasta Tychy

3

Rekrutacja kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W Urzędzie Miasta Tychy nie prowadzi się rekrutacji kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy wyborczy (lub upoważnione przez nich osoby) komitetów wyborczych mających zarejestrowanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
                                                                                                       Urzędnik Wyborczy
                                                                                                       /-/ Dorota Rusin

4

Harmonogram szkoleń

5

Druk rachunku bankowego do wypłaty diety

6

Składy obwodowych komisji wyborczych

7

Harmonogram pracy do pobrania

8

Prezentacja ze szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych

9

Składy obwodowych komisji wyborczych z podaniem pełnionej funkcji

10

Zarządzenie Nr 0050/160/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/138/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

11

Harmonogram odbioru kart do głosowania, formularzy protokołów, obwieszczeń, spisu wyborców, pieczęć komisji i materiałów biurowych w dniu 9 maja 2015 r. (sobota)

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2

Kalendarz wyborczy

3

Pozostałe informacje

4

Akty prawne: Kodeks wyborczy, Rozporządzenia, zarządzenia i postanowienia

Informacje dla wyborców
1

PONOWNE GŁOSOWANIE - WYNIKI - MIASTO TYCHY

2
3

Ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta RP odbędzie się w dniu 24 maja 2015 r.

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 7.00 do 21.00

Głosowanie odbywa się w tych samych lokalach, co w dniu 10 maja 2015 r.

4

Ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 r.

Warunki udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju

5

Ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 r.

Przewóz osób niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych

Istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach od 1400 do 1600  
w dniu ponownego głosowania tj. 24 maja 2015 r.

Niepełnosprawni wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie (32) 776 – 32 – 12 w terminie od 14 maja do 22 maja do godz. 1330.

6

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

7

Wyniki I tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Miasto Tychy

8

Wyborca niepełnosprawny

9

Warunki i formy głosowania

10

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

11

Przewóz osób niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych

W dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach od 1400 do 1600.

Niepełnosprawni wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o zgłoszenie
tego faktu telefonicznie (32) 776 – 32 – 12
w terminie od 27 kwietnia do dnia wyborów do godz. 1200.

12

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

Zgodnie z art. 36  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję o sporządzeniu spisu wyborców miasta Tychy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Spis wyborców będzie udostępniony na pisemny wniosek do wglądu w Urzędzie Miasta Tychy,  Al. Niepodległości 49, pokój 505, V piętro, do 4 maja 2015r. w godzinach pracy Urzędu.

Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej