menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Rady Osiedli - 12 kwietnia 2015 r.
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

UCHWAŁA NR IV/31/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej

2

Informacja Prezydenta Miasta Tychy o terminie wyborów i utworzonych okręgach wyborczych.

3

Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2015r.

4

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o powołaniu Osiedlowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rad Osiedli .

5

Uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie rejestracji kandydatów do Rad Osiedli w wyborach zarządzonych na dzień

12 kwietnia 2015r.

6

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyników wyborów do Rad Osiedli

Informacje dla Komitetów Wyborczych
Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

Zgłoszenie kandydata na członka osiedlowej komisji wyborczej

w wyborach do rad osiedli Miasta Tychy zarządzonych na dzień

12 kwietnia 2015 r

2

Uchwała nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie powołania osiedlowych komisji wyborczych w wyborach do Rad Osiedli zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015r.

3

Wytyczne Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie organizacji, przeprowadzenia wyborów oraz ustalenia wyników głosowania

4

INFORMACJA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Z DNIA 26 MARCA 2015 R.

o terminie pierwszego posiedzenia i szkolenia osiedlowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli miasta Tychy zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r.

5

Prezentacja - szkolenie OKW

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Informacje dla wyborców
1

UCHWAŁA NR IV/30/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w 2015 roku

2

Wyciąg ze Statutów Osiedli, w części dotyczącej wyborów do Rad Osiedli

3

Rozmieszczenie osiedli na mapie miasta Tychy.

4

Granice okregów wyborczych (poszczególnych Osiedli)

5

Informacja Prezydenta Miasta o wyłożeniu spisów wyborców Rad Osiedli: Anna, Cielmice, Czułów, F-6, Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele, Karolina, Ogrodnik, Paprocany, Paprotka, R-2, Stare Tychy, Wartogłowiec, Wilkowyje, Z-1.

6

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie zarejestrowania kandydatów do Rad Osiedli

Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej
1

Uchwała w sprawie ustalenia wzorów zgłoszenia kandydata na członka rady osiedla, wykaz osób popierających kandydata na czlonka rady osiedla oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka rady osiedla.

2

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej dla przyjmowania zgłoszeń na członków rad osiedli (Informacja nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2015r.)

3

Informacja nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej

Miejska Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszenie kandydata na członka Rady Osiedla musi być poparte podpisami co najmniej 10 wyborców z osiedla.Kandydat nie może sobie udzielić poparcia. Do zgłoszenia kandydata uprawnieni są dwaj pierwsi wyborcy na liście oraz sam kandydat.

4

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o granicach, numerach obwodów głosowania, siedzibach osiedlowych komisji wyborczych oraz terminie zgłaszania kandydatów na członków poszczególnych Rad Osiedli.

5

Szczegółowe wyniki wyborów do Rad Osiedli przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015r.