menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Senat RP 2015 - uzupełniające
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

Uchwała Nr III/12/14 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.

2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 2 stycznia 2015 r. o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

3

Zarządzenie Nr 0050/29/15 Prezydeta Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.

4

Zarządzenie Nr 0050/21/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.

Informacje dla Komitetów Wyborczych
1

Zarządzenie Nr 0050/5/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

2

Arkusz pomocniczy do zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.

3

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

Składy obwodowych komisji wyborczych w Tychach

2

Harmonogram szkoleń

3

Druk rachunku bankowego do wypłaty diety

4

Wyciąg z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

5

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania

6

Szkolenie - prezentacje

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2

Obwieszczenia i komunikaty

Informacje dla wyborców
1

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Senatora w okręgu wyborczym nr 75

2

Obwieszczenie o kandydatach na senatora zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 75

3

Warunki i formy głosowania wyborców niepełnosprawnych

4

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

5

Siedziby obwodowych komisji wyborczych (lokale wyborcze), dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

6

Przewóz osób niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych

Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej