menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Samorząd 2014
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
Informacje dla Komitetów Wyborczych
1

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Tychy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2

Arkusz pomocniczy do zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Tychy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

3

Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów  wyborczych

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

WAŻNE!

Przypominam o obowiązku dostarczenia przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę planu pracy komisji podczas odbioru materiałów wyborczych w dniu 15 listopada 2014 r.

2

Składy okw z podaniem pełnionej funkcji

3

Prezentacje - szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w dniach od 3 do 7 listopada 2014 r.

4

Harmonogram odbioru kart do głosowania, spisów wyborców, pieczęci obwodowej komisji, obwieszczeń i informacji wyborczych oraz materiałów biurowych w dniu 15 listopada 2014 roku

5

Harmonogram odbioru kart i materiałów wyborczych zostanie opublikowany w dniu 12 listopada b.r. (środa)

6

Loginy i hasła dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych wydawane będą od 12 do 14 listopada 2014 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta, w Wydziale Informatyki, pok. 809, VIII p. Osoba odpowiedzialna: Paweł Walczak, tel. (32) 776 – 38 – 39

7

Terminy szkoleń

8

Składy obwodowych komisji wyborczych w Tychach

9

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

10

Pliki do pobrania

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

2

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej dla wyborców dotyczący udziału w głosowaniu

3

Wyjaśnienia, informacje, obwieszczenia i komunikaty publikowane przez Państwową Komisję Wyborczą

Informacje dla wyborców
1

Przewóz osób niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych

2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2014 r.  - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

3

Internetowy plan Miasta - wybierz profil: Wyborca

4

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 października 2014 r. -  informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego, możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych 

5

Materiał poglądowy - podział Miasta na stałe okręgi wyborcze (pięciomandatowe)

6

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego - OKRĘG 2

7

Informacja wyborcza

8

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

9

WarunkI i formy głosowania wyborców niepełnosprawnych 

10

Możliwość głosowania wyborcy niepełnosprawnego w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej
1

Harmonogram dyżurów

2

Obwieszczenie  z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Miasta Tychy 

3

Obwieszczenie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Tychy 

4

Wyciąg z obwieszczenia z dnia 23 października 2014 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Tychy - OKRĘG 1

5

Wyciąg z obwieszczenia z dnia 23 października 2014 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Tychy - OKRĘG 2

6

Wyciąg z obwieszczenia z dnia 23 października 2014 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Tychy - OKRĘG 3

7

Wyciąg z obwieszczenia z dnia 23 października 2014 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Tychy - OKRĘG 4

8

Wyciąg z obwieszczenia z dnia 23 października 2014 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Tychy - OKRĘG 5

9

Informacja z dnia 21 października 2014 r. dotycząca terminu i miejsca losowania składów obwodowych komisji wyborczych

10

Komunikat z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych komitetom wyborczym

11

Komunikat  o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych

12

Harmonogram dyżurów do dnia 17 października 2014 r.

13

Informacja o składzie i pełnionych dyżurach

14

Protokół z wyników głosowania na Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 listopada 2014 roku - protokół sporządzony przez Miejską Komisję Wyborczą w Tychach jest podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych Urzędzu Miasta Tychy.

15

Protokół z wyników głosowania do Rady Miasta Tychy z dnia 18 listopada 2014 roku wraz z załącznikami - protokół sporządzony przez Miejską Komisję Wyborczą w Tychach jest podany do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta Tychy na I piętrze w skrzydle B.

16

Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze miasta na prawach powiatu Tychy w okręgu wyborczym nr 2 do Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2014 roku - protokół sporządzony przez Miejską Komisję Wyborczą w Tychach jest podany do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta Tychy na I piętrze w skrzydle B.