menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Parlament Europejski 2014
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

Uchwała Nr XXXIX/796/14 Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/515/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania

Informacje dla Komitetów Wyborczych
1

Zarządzenie Nr 0050/63/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

2

Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

3

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

4

Arkusz pomocniczy do zgłoszenia członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

5

INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU LOSOWANIA SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

Terminy szkoleń członków okw

2

Składy okw

3

Wytyczne dla członków

4

Szkolenie - prezentacja

5

Składy okw z podaniem pełnionej funkcji

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

2

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

3

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

4

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

5

Pozostałe wyjaśnienia, informacje, obwieszczenia i komunikaty publikowane przez Państwową Komisję Wyborczą

Informacje dla wyborców
1

WYNIKI GŁOSOWANIA

2

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

3

Przewóz osób niepełnosprawnych

4

Informacja Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 kwietnia 2014 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

5

Informacja Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 kwietnia 2014 r. o warunkach i formach głosowania wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

6

Informacja o rozpoczęciu prac Obwodowych Komisji Wyborczych  w dniu 25 maja 2014 r.

7

Informacja Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 kwietnia 2014 r. o możliwości głosowania wyborcy niepełnosprawnego w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

8

Zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca odbiera zaświadczenie osobiście, albo przez upoważnioną osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano nr PESEL wyborcy.

Wzór wniosku oraz upoważnienia do pobrania w pok. 505.

Termin: do 23 maja 2014 r.

9

Dopisanie do spisu wyborców

Wyborca przebywający czasowo w Tychach w dniu wyborów oraz wyborca nigdzie niezamieszkały przebywający w Tychach w dniu wyborów może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wzór wniosku do pobrania w pok. 505.

Termin: do 20 maja 2014 r.

10

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

Zgodnie z art. 36  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję o sporządzeniu spisu wyborców miasta Tychy dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Spis wyborców będzie udostępniony na pisemny wniosekdo wglądu w Urzędzie Miasta Tychy,  al. Niepodległości 49, pokój 505, V piętro, do 19 maja 2014r. w godzinach pracy Urzędu.

Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej