menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Samorząd 2010
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1 Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychach
2 Powołanie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
3 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
4 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 2 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Miasta Tychy
5 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychach z dnia 2 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Tychy
6 Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego
Informacje dla Komitetów Wyborczych
Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1 Odbiór haseł w dniach 17 i 18 listopada 2010 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 pokój 712 UWAGA! W przypadku odbioru hasła przez Zastępcę Przewodniczącego, wymagane jest stosowne upoważnienie wydane przez Przewodniczącego Komisji.
2 Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych
3 SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
4 SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Z PODANIEM PEŁNIONEJ FUNKCJI
5 Informacja Nr 1
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1 Aktualności Kliknij tutaj
2 Program informatyczny umożliwiający elektroniczne wypełnienie druków zgłoszeniowych komitetów wyborczych - Kliknij tutaj
Informacje dla wyborców
1 Dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców. Wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wzór wniosku do pobrania w pok. 505. Termin: do 16 listopada 2010 r. Miejsce załatwienia ww. spraw: UM Tychy V piętro pokój – 505 w godzinach: od 7.30 do 15.30 we wtorki i czwartki od 7.30 do 17.00
2 Pełnomocnictwa do głosowania Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego (…) może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Ww. dotyczy również wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. Wzory wniosków do pobrania w pok. 505. Termin: do 11 listopada 2010 r. Miejsce załatwienia ww. spraw: UM Tychy V piętro pokój – 505 w godzinach: od 7.30 do 15.30 we wtorki i czwartki od 7.30 do 17.00
3 Wpis do stałego rejestru wyborców na wniosek strony Kliknij tutaj
4 Przewóz osób niepełnosprawnych
5 Wizualizacja Wyborów Kliknij tutaj
Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej
1

Informacja Nr 1 Kliknij tutaj

2 Komunikat Nr 2 - terminy dyżurów od 25 do 29 października 2010 r.
3 Komunikat Nr 3
4 Komunikat Nr 4
5 Komunikat Nr 5 - losowanie numerów list
6 Komunikat Nr 6