menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Senat RP 2010 - uzupełniające
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
Informacje dla Komitetów Wyborczych
Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1 Informacja Nr 1
2 SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Kliknij tutaj
3 SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Z PODANIEM PEŁNIONEJ FUNKCJI
4 LOGINY I HASŁA DLA PRZEWODNICZĄCYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
5 Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1 Akty prawne Kliknij tutaj
2 Wizualizacja wyborów Kliknij tutaj
Informacje dla wyborców
1 Zaświadczenie o prawie do głosowania Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Wyborca odbiera zaświadczenie osobiście, albo przez upoważnioną osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano nr PESEL wyborcy. Wzór wniosku i upoważnienia do pobrania w pok. 505. Termin: do 18 czerwca 2010 r. Miejsce załatwienia ww. spraw: UM Tychy V piętro pokój – 505 w godzinach: od 7.30 do 15.30 we wtorki i czwartki od 7.30 do 17.00
2 Dopisanie do spisu Wyborca przebywający czasowo w Tychach w dniu wyborów oraz wyborca nigdzie niezamieszkały przebywający w Tychach w dniu wyborów może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wzór wniosku do pobrania w pok. 505. Termin: do 10 czerwca 2010 r. Miejsce załatwienia ww. spraw: UM Tychy V piętro pokój – 505 w godzinach: od 7.30 do 15.30 we wtorki i czwartki od 7.30 do 17.00
3 Dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu Wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wzór wniosku do pobrania w pok. 505. Termin: do 10 czerwca 2010 r. Miejsce załatwienia ww. spraw: UM Tychy V piętro pokój – 505 w godzinach: od 7.30 do 15.30 we wtorki i czwartki od 7.30 do 17.00
4 Przewóz osób niepełnosprawnych
Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej