menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Prezydent RP - 2010
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1 KOMUNIKAT NR 1 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Z DNIA 29 KWIETNIA 2010 ROKU Skierowany do Pełnomocników Komitetów Wyborczych
Informacje dla Komitetów Wyborczych
Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1 Informacja Nr 1
2 SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Kliknij tutaj
3 SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Z PODANIEM PEŁNIONEJ FUNKCJI
4 LOGINY I HASŁA DLA PRZEWODNICZĄCYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
5 Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych
6 WYTYCZNE
7 Szkolenie Przewodniczących Komisji przed II turą odbędzie się w dniu 28 czerwca 2010 roku w Urzędzie Miasta Tychy o godzinie 16 - ej
8 Ponowne głosowanie 4 lipca 2010 roku - praca obwodowych komisji wyborczych w tych samych składach
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1 Akty prawne Kliknij tutaj
2 Wizualizacja wyborów Kliknij tutaj
Informacje dla wyborców
1 Zaświadczenie o prawie do głosowania Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wyborca odbiera zaświadczenie osobiście, albo przez upoważnioną osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano nr PESEL wyborcy. Wzór wniosku i upoważnienia do pobrania w pok. 505.Termin: do 2 lipca 2010r. Miejsce załatwienia ww. spraw: UM Tychy V piętro pokój – 505 w godzinach: od 7.30 do 15.30 we wtorki i czwartki od 7.30 do 17.00
2 Dopisanie do spisu wyborców. Wyborca przebywający czasowo w Tychach w dniu wyborów oraz wyborca nigdzie niezamieszkały przebywający w Tychach w dniu wyborów może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wzór wniosku do pobrania w pok. 505. Termin: do 24 czerwca 2010r. Miejsce załatwienia ww. spraw: UM Tychy V piętro pokój – 505 w godzinach: od 7.30 do 15.30 we wtorki i czwartki od 7.30 do 17.00
3 Dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców. Wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wzór wniosku do pobrania w pok. 505. Termin: do 15 czerwca 2010 r. Miejsce załatwienia ww. spraw: UM Tychy V piętro pokój – 505 w godzinach: od 7.30 do 15.30 we wtorki i czwartki od 7.30 do 17.00
4 Pełnomocnictwo do głosowania Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Ww. dotyczy również wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. Wzory wniosków do pobrania w pok. 505. Termin: do 24 czerwca 2010 r. Miejsce załatwienia ww. spraw: UM Tychy V piętro pokój – 505 w godzinach: od 7.30 do 15.30 we wtorki i czwartki od 7.30 do 17.00
5 Przewóz osób niepełnosprawnych
6 Przewóz osób niepełnosprawnych w dniu 4 lipca 2010 r.
Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej